ทีมงานของเรา

เกี่ยวกับทีมงานของเรา

TEKLYNX International มีวัฒนธรรมองค์กรผู้ประกอบการที่เต็มไปด้วยพลังขับเคลื่อน มุ่งเน้นที่ลูกค้าและมองหาบุคลากรชั้นยอดที่มีพลังขับเคลื่อนและมีความปรารถนาที่จะสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้น พนักงานทุกคนของ TEKLYNX มีบทบาทที่สำคัญในองค์กรของเราและส่งมอบผลงานที่เป็นคุณค่าที่เรานำเสนอให้กับลูกค้าและหุ้นส่วนของเรา

เรามองหาบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์และเก่งที่สุดในอุตสาหกรรมของเราเพื่อรองรับการเติบโตของเราเสมอ ทีมงานของเราประกอบด้วยบุคลากรที่มาจากภูมิหลังที่หลากหลาย พรั่งพร้อมด้วยประสบการณ์และการศึกษาหลากหลายด้าน เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ วารสารศาสตร์ การตลาด วิศวกรรม และธุรกิจ ในฐานะองค์กรระดับสากล เราจึงต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศอย่างยิ่ง

พนักงานที่ประสบผลสำเร็จที่สุดของเราเติบโตไปพร้อมกับสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นทีม แสดงออกถึงค่านิยมชี้นำของเราอย่างสม่ำเสมอ และมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการให้บริการลูกค้าและหุ้นส่วนของเรา เนื่องจากเรามีความคาดหวังระดับสูง พนักงานของ TEKLYNX จึงเป็นข้อได้เปรียบที่แข่งขันได้ของเรา และนั่นทำให้เราอยู่เหนือกว่าใครในอุตสาหกรรม

TEKLYNX สถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยมที่สุด

TEKLYNX ให้คำมั่นสัญญาต่อการมอบสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบายและโอกาสในการเติบโตทั้งเชิงส่วนบุคคลและทางอาชีพแก่พนักงานของเรา เรายังคงพัฒนากระบวนการฝึกอบรมภายในของเราเพื่อให้พนักงานใหม่ได้รับการสนับสนุนทุกอย่างที่พวกเขาต้องการ

TEKLYNX ให้สภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกัน ที่ซึ่งคุณสามารถทำงานอย่างใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานจากทุกแผนกขององค์กร การทำงานเป็นทีมและความเป็นหนึ่งเดียวกันคือความหวังสูงสุดของเรา

  • คู่ค้าที่สำคัญ ดูคู่ค้าทั้งหมด
  • หุ้นส่วนที่ได้รับรองระดับทองของ Microsoft
  • หุ้นส่วนระดับทองของ Oracle