สถานที่ตั้งทั่วโลกของบริษัทซอฟต์แวร์ฉลากบาร์โค้ด TEKLYNX

เอเชียแปซิฟิก / จีน / อินเดีย / ญี่ปุ่น

สำนักงานประเทศสิงคโปร์
Teklynx Software Pte Ltd

18 Sin Ming Lane #07-03
Midview City
Singapore 573960

ข้อมูลทั่วไป:
โทรศัพท์: +65 6908 0960
โทรสาร: +65 6694 4500

ฝ่ายขาย:
อีเมล: sales@teklynx.asia

ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค:
อีเมล: technicalsupport@teklynx.asia


ตะวันออกกลาง

สำนักงานประเทศฝรั่งเศส
สำนักงานใหญ่ภาคพื้นยุโรป

Chemin de Naréoux
32000 Auch 
France

ข้อมูลทั่วไป:
โทรศัพท์:
โทรสาร:

ฝ่ายขาย:
อีเมล: teklynx_sales@teklynx.frยุโรปเหนือ ใต้ และตะวันตก

สำนักงานประเทศฝรั่งเศส
สำนักงานใหญ่ภาคพื้นยุโรป

Chemin de Naréoux
32000 Auch 
France

ข้อมูลทั่วไป:
โทรศัพท์: +33 (0) 562 601 080
โทรสาร: +33 (0) 562 601 089

ฝ่ายขาย:
อีเมล: teklynx_sales@teklynx.fr


ยุโรปกลางและตะวันออก / เยอรมนี / สวิตเซอร์แลนด์

สำนักงานประเทศเยอรมนี
Axlerhof 12
40721 Hilden
Germany

ข้อมูลทั่วไป:
โทรศัพท์: +49 (0) 2103 2526 0
โทรสาร: +49 (0) 2103 2526 26

ฝ่ายขาย:
อีเมล: info_gr@teklynx-int.comสหรัฐอเมริกา/ แคนาดา / อเมริกากลางและอเมริกาใต้ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

สำนักงานประเทศสหรัฐอเมริกา - Milwaukee
501 W Northshore Drive 
Suite H-380
Glendale WI 53217
USA

ข้อมูลทั่วไป:
โทรศัพท์: +1 (414) 837 4800
โทรสาร: +1 (414) 837 4801

ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค:
โทรศัพท์: +1 (414) 837 4777

ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้า:
โทรศัพท์: +1 (414) 837 4800 
customersupport@teklynx.com

เว็บไซต์:
http://www.teklynx.com


เอเชียแปซิฟิก / จีน / อินเดีย / ญี่ปุ่น

สำนักงานประเทศสิงคโปร์
Teklynx Software Pte Ltd

18 Sin Ming Lane #07-03
Midview City
Singapore 573960

ข้อมูลทั่วไป:
โทรศัพท์: +65 6908 0960
โทรสาร: +65 6694 4500

ฝ่ายขาย:
อีเมล: sales@teklynx.asia

ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค:
อีเมล: technicalsupport@teklynx.asia


แอฟริกา

สำนักงานประเทศฝรั่งเศส
สำนักงานใหญ่ภาคพื้นยุโรป

Chemin de Naréoux
32000 Auch 
France 

ข้อมูลทั่วไป:
โทรศัพท์: +33 (0) 562 601 080
โทรสาร: +33 (0) 562 601 089

ฝ่ายขาย:
อีเมล: teklynx_sales@teklynx.fr

  • คู่ค้าที่สำคัญ ดูคู่ค้าทั้งหมด
  • หุ้นส่วนที่ได้รับรองระดับทองของ Microsoft
  • หุ้นส่วนระดับทองของ Oracle