ติดต่อเรา


*  

*    

*  

*  

*  

*  

*  

*    

*  


*  


*  


*

สำหรับรายละเอียดการติดต่อ TEKLYNX ในภูมิภาคของคุณ สามารถเข้าไปที่หน้า สถานที่ตั้งทั่วโลก ของเรา

ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค:
ฐานข้อมูลความรู้: http://support.teklynx.com

ข้อเสนอแนะทางเว็บไซต์
contactus@teklynx-int.com

  • คู่ค้าที่สำคัญ ดูคู่ค้าทั้งหมด
  • หุ้นส่วนที่ได้รับรองระดับทองของ Microsoft
  • หุ้นส่วนระดับทองของ Oracle