Chính phủ

Các giải pháp ghi nhãn chính phủ TEKLYNX kết hợp các tính năng ghi mã vạch, Nhận dạng Tần số Vô tuyến Radio (Frequency Identification (RFID)), và công nghệ điện toán di động cho phép các cơ quan chính phủ tăng hiệu quả và lợi nhuận hoạt động.

Hệ thống thu thập dữ liệu tự động dành cho các cơ quan chính phủ đòi hỏi phải có các loại nhãn chính xác. Với phần mềm ghi nhãn mã vạch TEKLYNX, các nhà cung cấp cho chính phủ giờ đây có thể tuân thủ những yêu cầu về nhận dạng các hạng mục tài sản quân sự được sản xuất, lưu kho, lưu trữ, và xuất bởi hoặc cho Bộ Quốc phòng.


  Tìm hiểu ứng dụng của TEKLYNX trong ngành nghề của quý vị:

  Request RFP/RFQ

  Phần mềm Ghi nhãn Mã vạch & In Di động

  Trong một nỗ lực nhằm cải thiện hoạt động quản lý tài sản, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (The U.S. Department of Defense (DoD)) bắt buộc mọi nhà thầu liên bang phải áp dụng đánh dấu mã nhận dạng Unique Identifier (UID) trên các thiết bị quân sự và phi quân sự do chính phủ cung cấp. Các dấu hiệu UID nhận dạng đặc biệt các tài sản, nhà máy, thiết bị, vật liệu vận động và nguồn cung ứng. Phần mềm TEKLYNX cho phép thiết kế và in nhãn UID tuân thủ Đặc điểm Kỹ thuật Quân đội (MIL):

  • MIL-STD-130L – Dấu hiệu Nhận dạng Tài sản Quân đội Hoa Kỳ
  • MIL-STD-130M – Dấu hiệu Nhận dạng Tài sản Quân đội Hoa Kỳ
  • MIL-STD-129P – Nhãn Vận Chuyển Quân đội
  • DD Form 1387 –- Nhãn Chuyển hàng Quân đội
  • DD Form 1348-1A – Chứng từ Xuất/Nhập

  Các mẫu nhãn hiện được cung cấp trong tất cả ba thương hiệu của phần mềm TEKLYNX, và được sử dụng cho dấu hiệu nhận dạng các hạng mục cơ bản của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và có chứa mã vạch UID.

  Quản lý Tài sản và Hàng Lưu kho

  Ngoài việc tạo và in mã vạch, phần mềm TEKLYNX cho phép theo dõi chính xác và hiệu quả vị trí xuất, di chuyển, và sử dụng bất cứ tài sản nào của chính phủ. Phần mềm TEKLYNX cung cấp:

  • Kiểm kê thời gian thực cùng khả năng theo dõi thiết bị
  • Một giải pháp tất cả trong một
  • Có khả năng kết nối với các hệ thống quản lý hồ sơ
  • Khả năng báo cáo mạnh mẽ
  • Khả năng tăng tính di động cho các hệ thống hiện có

  Thu thập Dữ liệu Di động

  Tăng hiệu quả cho hoạt động của bạn nhờ thu thập dữ liệu trong môi trường di động. Các giải pháp theo dõi trên di động của TEKLYNX giúp quản lý hàng lưu kho chính xác và toàn diện từ bất kỳ vị trí nào. Có thể dễ dàng truy cập thông tin từ thiết bị di động hoặc điện thoại thông minh bằng một ứng dụng hỗ trợ phần mềm TEKLYNX. Các ứng dụng di động bao gồm:

  • Kiểm nhập, kiểm xuất thiết bị, và theo dõi hàng lưu kho
  • Khả năng theo dõi hàng lưu kho theo thời gian thực
  • Thu thập dữ liệu không dây và hàng loạt

  Ứng dụng

  • Gắn thẻ và Đánh dấu Tài sản UID
  • Thu thập dữ liệu cho Cơ sở Đăng ký UID
  • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
  • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
  • Đối tác Vàng của Oracle