Przewodniki aktywacji oprogramowania

Kreator poprowadzi Cię przez proces aktywacji po zainstalowaniu produktu. Tryby aktywacji dostępne zależnie od posiadanej przez Ciebie wersji produktu są opisane w poniższych Przewodnikach aktywacji.

Jeśli potrzebujesz przenieść licencję na inny komputer, możesz zdezaktywować oprogramowanie za pomocą kreatora oraz reaktywować je na innym komputerze. W poniższych przewodnikach opisano kreatory używane do aktywacji, aktualizacji oraz przenoszenia licencji.

Aby aktywować oprogramowanie za pośrednictwem witryny internetowej, przejdź na adres: www.teklynx.com/nsp

Potwierdzenie licencji oraz uzyskanie kodów instalacyjnych wymaga wprowadzenia informacji o użytkowniku, numeru seryjnego produktu, hasła oraz kodu użytkownika.

Kody należy wprowadzić w kreatorze aktywacji oprogramowania.

Aby uzyskać więcej informacji, pobierz odpowiedni Przewodnik aktywacji dotyczący danego produktu. Te dokumenty są dostępne tylko w języku angielskim i francuskim.

Wersja produktu Przewodnik aktywacji

CODESOFT 2018

LABELVIEW 2018

LABEL MATRIX 2018

PRINT MODULE 2018

SENTINEL 2018

LABEL ARCHIVE 2018

Pobierz ten przewodnik

CODESOFT 2015

LABELVIEW 2015

LABEL MATRIX 2015

PRINT MODULE 2015

SENTINEL 2015

LABEL ARCHIVE 2015

Pobierz ten przewodnik

CODESOFT 2014

LABELVIEW 2014

LABEL MATRIX 2014

PRINT MODULE 2014

SENTINEL 2014

LABEL ARCHIVE 2014

Pobierz ten przewodnik

CODESOFT 2012

LABELVIEW 2012

LABEL MATRIX 2012

PRINT MODULE 2012

SENTINEL 2012

LABEL ARCHIVE 2012

BACKTRACK 2012

TEKLYNX CENTRAL 4.x

Pobierz ten przewodnik

CODESOFT 10

LABELVIEW 10

SENTINEL 10

LABEL ARCHIVE 10

Pobierz ten przewodnik

CODESOFT 9.10

LABELVIEW 9

LABELVIEW 8.60

LABEL MATRIX 8.70

LABEL MATRIX 8.60

SENTINEL 6.1

BACKTRACK 7.0

LABEL ARCHIVE SERVER 3.30

Pobierz ten przewodnik