Instrukcje reinstalacji sterowników kluczy HASP

W dalszym ciągu używasz oprogramowania TEKLYNX z opcjami klucza sprzętowego? Nadszedł czas przejść na bezkluczowe wersje oprogramowania TEKLYNX!

Wszystkie edycje oprogramowania TEKLYNX obecnie wykorzystują metodę aktywacji oprogramowania, która zastępuje tradycyjne zabezpieczenie kluczem sprzętowym, który był wcześniej wymagany do uruchomienia oprogramowania.

Firma TEKLYNX oferuje teraz automatyczny kreator, który przeprowadzi aktualizację sterownika HASP za Ciebie. Pobierz najnowszą wersję sterowników HASP i postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby przeprowadzić aktualizację.

Uwaga: Aktualizacja zakończy się niepowodzeniem bez wyświetlania błędu w przypadku uruchomienia za pomocą pulpitu zdalnego. Aktualizację należy przeprowadzić lokalnie.

  1. Jeśli jeszcze nie zostało to zrobione, pobierz najnowszą wersję sterowników HASP. Wybierz opcję „Zapisz”, gdy przeglądarka zapyta, czy chcesz zapisać lub uruchomić plik z bieżącej lokalizacji. 

  Zapisz plik w miejscu, w którym będzie można go łatwo znaleźć (na przykład na pulpicie). Po pobraniu pliku wypakuj archiwum ZIP do miejsca, w którym pliki będą łatwo dostępne (na przykład na pulpicie).

  2. Wyjmij klucz HASP z portu szeregowego lub USB Twojego komputera i zamknij oprogramowanie, aby upewnić się, że wszystkie usługi używające sterownika zostały zatrzymane.

  Choć program aktualizujący sterownik może zamykać aplikacje korzystające ze sterownika, nie może zatrzymywać usług działających na komputerze. Np. jeśli Menedżer licencji działa jako usługa, należy ją zatrzymać przed zaktualizowaniem sterownika.

  3. Wyłącz oprogramowanie antywirusowe, z którego korzystasz na swoim komputerze. Możesz w tym celu zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi oprogramowania antywirusowego lub skontaktować się ze swoim działem IT.

  4. Dwukrotnie kliknij plik HASPUserSetup.exe.  Jeśli pojawi się ostrzeżenie o zabezpieczeniach dotyczące otwierania pliku, kliknij Uruchom. Pojawi się ekran wprowadzający kreatora. Kliknij Dalej (Next), aby rozpocząć aktualizację sterownika HASP. 

  5. Pojawi się ekran umowy licencyjnej. Wybierz opcję Akceptuje warunki umowy (I accept the agreement) i kliknij Dalej.

  6. Kliknij Dalej, aby zakończyć instalację.

  7. Kreator wyświetli status kopiowania plików oraz poinformuje Cię o zakończeniu instalacji nowych sterowników HASP. 

  8. Wyświetli się końcowy ekran kreatora z potwierdzeniem pomyślnej instalacji sterownika HASP. Kliknij Zakończ (Finish), aby zamknąć kreator.

  9. Aktywuj ponownie swoje oprogramowanie antywirusowe i podłącz ponownie klucz HASP do komputera. Kliknij OK, aby zamknąć kreator. Jeśli używasz klucza HASP portu równoległego, uruchom komputer ponownie, aby umożliwić rozpoznanie klucza przez system.

Jeśli Twoje oprogramowanie w dalszym ciągu pracuje w trybie demo po wykonaniu powyższych instrukcji, zrestartuj komputer i uruchom kreator ponownie. Jeśli Twoje oprogramowanie w dalszym ciągu pracuje w trybie demo po zrestartowaniu i ponownym uruchomieniu kreatora, skontaktuj się z działem pomocy technicznej TEKLYNX w Twoim regionie.