TEKLYNX CENTRAL

System znakowania kodami kreskowymi dla przedsiębiorstw

TEKLYNX CENTRAL to zunifikowane rozwiązanie, które łączy w sobie sprawdzone technologie TEKLYNX z zakresu projektowania etykiet, drukowania, śledzenia i zatwierdzenia oraz doskonale wspiera Twoje środowisko produkcyjne. TEKLYNX CENTRAL to zintegrowany system oprogramowania do tworzenia etykiet, który pomoże Ci zagwarantować zgodność z wymaganiami obowiązującymi w różnych dziedzinach przemysłu.

TEKLYNX CENTRAL 5.0 Video

TEKLYNX CENTRAL 5.0 offers more flexibility than ever before. Built to upgrade, TEKLYNX CENTRAL 5.0 checks
your existing database structure to ensure the installation process goes smoothly. Set up multiple printing interfaces, each tailored to meet the needs of different users. Install the new mobile app and print labels on the go. Sort through existing labels quickly with system-generated metadata and user-generated tags. Watch our short video to learn all the exciting enhancements in TEKLYNX CENTRAL 5.0!

Działalność Korzyści

TEKLYNX CENTRAL oprogramowanie do projektowania kodów kreskowych może zwiększyć wydajność procesów produkcyjnych.

Hostowanie druku etykiet dla sieci dostawców. Dzięki zdolności drukowania poza siecią funkcje druku lokalnego umożliwiają narzucenie dostawcom i/lub sprzedawcom drukowania wewnętrznie zatwierdzonych etykiet.

Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej świadomości marki. Możliwość dostosowania schematu kolorów interfejsu użytkownika oraz dodania logo firmy na stronie drukowania. Zarówno w przypadku korzystania z wewnętrznych zasobów, jak i drukowania przez dostawców z instancji TEKLYNX CENTRAL – logo Twojej marki jest zawsze widoczne.

Integracja aplikacji pozwala wyeliminować problemy ze zgodnością. Sprawdzone rozwiązania do tworzenia etykiet dostarczane przez TEKLYNX zostały stworzone tak, aby doskonale współpracowały ze sobą. Nasz kontrolowany proces rozwoju umożliwia ciągłe synchronizowanie aplikacji oraz zapewnia stabilne rozwiązania, na których Twoja firma może śmiało polegać.

Kontrolowane środowisko zapewnia bezpieczeństwo, którego potrzebujesz, by zapewnić wysoką precyzję. Dobrze zdefiniowany proces biznesowy może być narzucony na każdym poziomie, ograniczając dostęp wyłącznie do drukarek, etykiet zgodności oraz zadań wymaganych od danego użytkownika.

Konfigurowalny interfejs użytkownika redukuje liczbę błędów oraz błędnych wydruków. Twoje złożone procesy drukowania etykiet mogą być uproszczone do kilku prostych kroków, dzięki którym zarządzanie zasobami będzie dużo łatwiejsze dla Twoich pracowników.

Dostęp przez Internet eliminuje konieczność instalacji na poszczególnych stacjach roboczych. Dzięki redukcji kosztownego utrzymania systemu oraz aktualizacji oprogramowania możesz spędzać mniej czasu na zarządzaniu oprogramowaniem do śledzenia i poświęcić więcej czasu na zarządzanie swoją firmą.

Scentralizowana kontrola pomaga administratorom systemu koordynować licencjonowanie. Ustawienia ogólnosystemowe mogą być zdefiniowane z jednej lokalizacji i wdrożone w całej organizacji.

TEKLYNX Central barcode design software

Rozwiązanie TEKLYNX CENTRAL obejmuje:

  • Projektant etykiet może pobierać informacje z istniejących systemów zarządzania zasobami.
  • Moduł zatwierdzania etykiet oferuje do trzech poziomów autoryzacji.
  • Zautomatyzowany moduł drukowania sieciowego pozwala zarządzać setkami drukarek w wielu lokalizacjach z jednego serwera.
  • Niestandardowe opcje raportowania zapewniają dostęp do kompletnej historii dokumentów oraz dzienników aktywności.
  • Przeglądarkowy interfejs użytkownika do wyboru i druku etykiet.

TEKLYNX CENTRAL 5.0 Video

TEKLYNX CENTRAL 5.0 offers more flexibility than ever before. Built to upgrade, TEKLYNX CENTRAL 5.0 checks
your existing database structure to ensure the installation process goes smoothly. Set up multiple printing interfaces, each tailored to meet the needs of different users. Install the new mobile app and print labels on the go. Sort through existing labels quickly with system-generated metadata and user-generated tags. Watch our short video to learn all the exciting enhancements in TEKLYNX CENTRAL 5.0!
System operacyjny
Serwer:
Windows Server 2008 SP2 (x64)
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012/2012 R2
Windows Server 2016
All service packs must be installed

Klient:
Windows 7 SP1 (x32, x64)
Windows 8/8.1 (x32, x64)
Windows 10 (x32, x64)

Klient mobilny:
iOS 10.2 or higher. iPhone devices are supported.
Android 6.0, 7.0, 7.1. GUI is optimized for mobile phones, tablets are not recommended
Pamięć
Serwer:
Zalecane 8 GB RAM

Klient:
Zalecane 2 GB RAM
Miejsce na dysku twardym
Serwer:
Dysk twardy z minimum 10 GB wolnego miejsca

Klient:
Dysk twardy z minimum 1,5 GB wolnego miejsca
Ekran
Serwer:
Minimum: 1366 x 768 True Color (32 bit)

Klient:
Minimum: 1024 x 768 True Color (32 bit)
Oprogramowanie wspomagające
Serwer:
Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Firefox 58.0 lub nowsza wersja, Google Chrome 63.0 lub nowsza wersja
ASP.NET 4.0
IIS 7.0 lub nowsza wersja
Microsoft® .Net Framework 3.5 SP1
Microsoft® .Net Framework 4.5.2
SQL Server 2008/2008R2/2012/2014/2016/2017 (SQL Server Express is recommended for demo purposes only)
Oracle 11.2 or higher
Klient:
Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Firefox 58.0 lub nowsza wersja, Google Chrome 63.0 lub nowsza wersja
Microsoft® .Net Framework 4.5.2
Adobe Acrobat Reader 9.0 lub nowsza wersja
Dodatkowe wymagania
Installation requires Administrator privileges
Jak działa licencjonowanie TEKLYNX?
Licencje TEKLYNX CENTRAL mogą być dopasowane według liczby drukarek, liczby użytkowników (druk), liczby użytkowników (projektowanie etykiet) lub liczby użytkowników (raportowanie). Po zakupieniu oprogramowania do tworzenia kodów kreskowych TEKLYNX CENTRAL można z łatwością dodawać nowe drukarki oraz użytkowników w miarę rozwoju firmy.
Czy mogę centralnie zarządzać licencjami wszystkich moich użytkowników dla wszystkich komponentów systemu etykietowania w moim przedsiębiorstwie?
Tak, można zarządzać wszystkimi drukarkami oraz użytkownikami (druk, projektowanie etykiet i raportowanie) na jednym serwerze. Istnieje możliwość skonfigurowania uwierzytelniania, aby korzystać z zabezpieczeń użytkowników TEKLYNX lub usług Windows Active Directory.
Gdzie mogę zarządzać moimi drukarkami?
Drukarki są instalowane, konfigurowane i zarządzane na serwerze, dzięki czemu nie musisz martwić się o ustawienia drukarek na poszczególnych stacjach roboczych.
Z jakiej technologii zarządzania i drukowania etykiet dla przedsiębiorstw korzysta TEKLYNX CENTRAL?
Element składowy TEKLYNX CENTRAL odpowiadający za projektowanie etykiet bazuje na rozwiązaniu CODESOFT oraz module zarządzania etykietami LABEL ARCHIVE. Przeglądarkowy interfejs druku powstał w oparciu o technologię LABELNET, natomiast centralne zarządzanie drukiem bazuje na rozwiązaniu SENTINEL.
Jakie języki obsługuje CODESOFT?
Języki z regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki: Arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, estoński, fiński, francuski, niemiecki, hebrajski, węgierski, włoski, łotewski, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, hiszpański, szwedzki, turecki. Języki z regionu Azji: Chiński (uproszczony + tradycyjny), angielski, japoński, koreański.
Czy moi użytkownicy mogą wzrokowo zatwierdzać etykiety w momencie drukowania?
Przeglądarkowy interfejs drukowania wyświetla bezpośredni podgląd etykiety nad przyciskiem „drukuj”. Podgląd jest aktualizowany na bieżąco w przypadku modyfikowania zmiennych w momencie drukowania.
Czy mogę nadawać konkretne uprawnienia różnym użytkownikom?
Tak, w TEKLYNX CENTRAL można zapewnić użytkownikom dostęp do różnych funkcji oraz skonfigurować system w celu kontrolowania dostępu użytkowników do etykiet i drukarek.
Czy mogę śledzić moją historię drukowania oraz generować raporty?
Tak, na serwerze można wygenerować raport historii drukowania. Raport historii drukowania zawiera takie informacje jak: data/czas, drukarka oraz zmienne informacje wydrukowane na etykiecie. TEKLYNX CENTRAL rejestruje również użytkownika, stację roboczą, produkt oraz kolejność pracy związane z każdym zadaniem druku.
Czy muszę instalować cokolwiek na poszczególnych stacjach roboczych, aby móc drukować?
Nie, przeglądarkowy interfejs druku uruchamia się w przeglądarce Internet Explorer bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania.
Czy mogę uniemożliwić użytkownikom modyfikowanie projektów etykiet oraz drukowanie niezatwierdzonych etykiet?
Projekty etykiet z kodami kreskowymi mogą być modyfikowane w momencie drukowania. Można także skonfigurować system, aby ograniczyć dostęp użytkowników do etykiet oraz drukarek w celu uniemożliwienia drukowania niezatwierdzonych etykiet.
Czy mogę drukować poza siecią mojej firmy?
Tak, przeglądarkowy interfejs drukowania jest opublikowany w domenie publicznej; użytkownicy mogą drukować z użyciem drukarek połączonych lokalnie z ich komputerami.
Jakie opcje raportowania oferuje TEKLYNX CENTRAL?
Można tworzyć raporty historii drukowania lub modyfikacji dokumentów. Raporty mogą być dostosowane w celu uwzględnienia informacji z zakresu śledzenia zasobów, które mają dla Twojej firmy największe znaczenie.
Czy TEKLYNX CENTRAL może ułatwić zatwierdzenie etykiet?
Tak. Komponent odpowiadający za zarządzanie etykietami daje Ci możliwość tworzenia niestandardowych zasad zatwierdzania. Użytkownicy mogą zatwierdzać etykiety z poziomu projektanta etykiet lub za pomocą interfejsu internetowego.
W jakiej bazie danych CENTRAL przechowuje etykiety oraz dane konfiguracyjne?
Etykiety oraz dane konfiguracyjne są przechowywane w bazie Microsoft SQL. Dane drukowane na etykietach mogą być przeszukiwane za pomocą dowolnego połączenia bazy danych OLE.
W jaki sposób mogę uzyskać wersję demonstracyjną TEKLYNX CENTRAL?
Skontaktuj się z przedstawicielem TEKLYNX w Twoim regionie lub wypełnij formularz prośby o demo.
Ile kosztuje TEKLYNX CENTRAL?
Ceny można uzyskać od naszego działu sprzedaży. Skontaktuj się z przedstawicielem TEKLYNX w Twoim regionie.