Przemysł chemiczny i naftowy

Oprogramowanie do tworzenia etykiet zgodnych z wymaganiami NFPA pomaga w identyfikowaniu materiałów niebezpiecznych, począwszy od produkcji aż po wysyłkę, oraz w zapewnianiu zgodności z wymaganiami etykietowania substancji chemicznych.

Tworzenie dokładnych i bezpiecznych etykiet stanowi istotny element postępowania z materiałami chemicznymi. Firma TEKLYNX zaprojektowała rozwiązanie dla przedsiębiorstw z sektora chemicznego, które umożliwia zachowanie zgodności z globalnie zharmonizowanym systemem klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS) bez konieczności zarządzania wieloma systemami. TEKLYNX gwarantuje szczegółowe i możliwe do skontrolowania śledzenie działań związanych z etykietowaniem, dzięki czemu zachowujesz pełną kontrolę nad swoim środowiskiem.

Zobacz, jak rozwiązania TEKLYNX pasują do Twojego sektora:

Request Price

To rozwiązanie dla przedsiębiorstw branżowych umożliwia organizacjom scentralizowane zarządzanie etykietami. Sprawdzone technologie etykietowania TEKLYNX dla naszych klientów oznaczają znaczne usprawnienie przepływu pracy, redukcję kosztów oraz wysoką niezawodność.

- Thierry Mauger, Dyrektor Zarządzający,Informacje o TEKLYNX International

Zastosowania

  • Identyfikowanie pojemników z produktami potencjalnie niebezpiecznymi (beczki, pojemniki wysyłkowe, ładunki cystern)
  • Tworzenie etykiet ostrzegawczych amerykańskiego Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Przeciwpożarowej (NFPA)
  • Drukowanie informacji o ryzyku i bezpieczeństwie (R&S) na etykietach
  • Scentralizowane gromadzenie danych bezpieczeństwa do zarządzania etykietami
  • Eliminacja marnotrawstwa czasu oraz błędnie zaprojektowanych etykiet