Nasz zespół

Informacje o naszym zespole

TEKLYNX International promuje dynamiczną kulturę przedsiębiorczości, w której klient zawsze pozostaje na pierwszym miejscu. Poszukujemy zdolnych pracowników, którym zależy na wywieraniu pozytywnego wpływu. W naszej firmie każdy pracownik odgrywa znaczącą rolę i przyczynia się do generowania wartości na rzecz naszych klientów i partnerów.

Aby wspierać dalszy rozwój, zawsze poszukujemy najbardziej kreatywnych i utalentowanych osób z całego sektora. Nasz zespół składa się z osób pochodzących z różnych środowisk, mających doświadczenie i wykształcenie z dziedziny informatyki, dziennikarstwa, marketingu, inżynierii oraz biznesu. Jako że jesteśmy organizacją o zasięgu globalnym, kładziemy nacisk na biegłość w językach obcych.

Nasi pracownicy odnoszą największe sukcesy w pracy zespołowej, konsekwentnie stosując się do naszych wartości przewodnich oraz dokładając starań, by dobrze służyć naszym klientom i partnerom. Z powodu naszych wysokich wymagań to właśnie pracownicy stanowią przewagę firmy TEKLYNX nad konkurencją, odróżniając nas od innych.

TEKLYNX – doskonałe miejsce pracy

TEKLYNX dąży do zapewnienia pracownikom komfortowego środowiska pracy oraz możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Stale rozwijamy nasze procesy szkoleń wewnętrznych, dzięki którym wszyscy nasi pracownicy otrzymują niezbędne wsparcie.

TEKLYNX to środowisko nastawione na kooperację, w którym będziesz ściśle współpracować z osobami ze wszystkich działów firmy. Zdecydowanie zachęcamy do pracy zespołowej i solidarności.