Hàng không Vũ trụ & Quốc phòng

Đáp ứng yêu cầu đặc biệt của chuỗi cung ứng cùng với phần mềm ghi nhãn TEKLYNX...

Khả năng đưa ra các quyết định kinh doanh trọng yếu dựa trên dữ kiện đóng vai trò rất quan trọng trong ngành công nghiệp này. Các giải pháp doanh nghiệp TEKLYNX cho phép quản lý tập trung, theo dõi chính xác và tự động hóa hoàn toàn quy trình ghi nhãn – trang bị cho nhân viên những thông tin cần thiết để tự tin đưa ra quyết định.

Tìm hiểu ứng dụng của TEKLYNX trong ngành nghề của quý vị:

Request Price

Việc quản lý tập trung, theo dõi chính xác, và tự động hóa toàn diện quy trình ghi nhãn giúp đảm bảo sự tuân thủ những tiêu chuẩn của ngành.

Ứng dụng

  • Gắn thẻ và đánh dấu mã Unique Identifier (UID)
  • Thu thập dữ liệu cho Cơ sở Đăng ký UID
  • Nhận dạng chi tiết máy bay
  • Tuân thủ tiêu chuẩn ngành hàng không và hàng không vũ trụ
  • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
  • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
  • Đối tác Vàng của Oracle