מדיניות מחזור חיי תמיכה

מדיניות מחזור חיי תמיכה במוצר של TEKLYNX מספקת הנחיות עקביות וצפויות לזמינות תמיכה במוצר בעת שחרור המוצר. מדיניות זו נותנת הודעה מראש על שינויים מתוכננים בזמינות מוצרים ותמיכה, במטרה לסייע ללקוחותיה ולשותפיה בהחלטות בנוגע לתכנון המוצר שלהם.

שלב טרום שחרור גדול [ 1-2 חודשים לפני שחרור גרסה גדול] 
  • הגרסה הקיימת נמכרת ונתמכת באופן מלא על ידי TEKLYNX.

שלב פוסט שחרור גדול [0-6 חודשים אחרי שחרור גרסה גדול] 

  • אופרינג סטנדרטי לתמיכה (דואר אלקטרוני, טלפון, פקס ותמיכה) לתחילת השחרור החדש.
  • פיתוח על גרסאות קודמות מוגבל לתיקוני באגים שיוערכו כל מקרה לגופו. לא כל באג יצדיק תיקון. מחלקת ניהול / פיתוח מוצרים תעשה את ההחלטות הסופיות.

שלב תמיכה מורחב [6-12 חודשים לאחר שחרור גרסה גדול] 

  • אופרינג סטנדרטי לתמיכה ממשיך.
  • פיתוח לכל גרסה קודמת מסתיים 6 חודשים לאחר שחרור גדול.
  • כל הפיתוח, תיקוני באגים ושיפורים נמשכים עבור הגרסה העדכנית ביותר.

שלב בלתי נתמך [12 + חודשים אחרי שחרור גרסה גדול] 

  • אופרינג סטנדרטי לתמיכה לגרסאות קודמות מסתיים.
  • מידע תמיכה לעזרה עצמית באינטרנט יהיה זמין דרך אתר האינטרנט של TEKLYNX.