מדריכי ביטול הפעלת תוכנה

להוראות איך לבטל רישיון, הורד את מדריך שחרור משירות הרלוונטי לגרסת המוצר שלך.

מסמכים אלה זמינים רק באנגלית וצרפתית.

גרסת מוצר מדריך שחרור משירות

CODESOFT 2019

LABELVIEW 2019

LABEL MATRIX 2019

PRINT MODULE 2019

SENTINEL 2019

LABEL ARCHIVE 2019

הורד מדריך זה

CODESOFT 2018

LABELVIEW 2018

LABEL MATRIX 2018

PRINT MODULE 2018

SENTINEL 2018

LABEL ARCHIVE 2018

הורד מדריך זה

CODESOFT 2015

LABELVIEW 2015

LABEL MATRIX 2015

PRINT MODULE 2015

SENTINEL 2015

LABEL ARCHIVE 2015

הורד מדריך זה

CODESOFT 2014

LABELVIEW 2014

LABEL MATRIX 2014

PRINT MODULE 2014

SENTINEL 2014

LABEL ARCHIVE 2014

הורד מדריך זה

CODESOFT 2012

LAVELVIEW 2012

LABEL MATRIX 2012

PRINT MODULE 2012

SENTINEL 2012

LABEL ARCHIVE 2012

BACKTRACK 2012

TEKLYNX CENTRAL 4.x


הורד מדריך זה

CODESOFT 10

LAVELVIEW 10

SENTINEL 10

LABEL ARCHIVE 10


הורד מדריך זה

CODESOFT 9.10

LABELVIEW 9

LABELVIEW 8.60

LABEL MATRIX 8.70

LABEL MATRIX 8.60

SENTINEL 6.1

BACKTRACK 7.0

LABEL ARCHIVE SERVER 3.30


הורד מדריך זה

CODESOFT 8.0

CODESOFT 8.50

CODESOFT 9.00

LABELVIEW 8

LABELVIEW 8.2

LABELVIEW 8.5

LABEL MATRIX 8

LABEL MATRIX 8.2

LABEL MATRIX 8.3

LABEL MATRIX 8.5

SENTINEL 5

SENTINEL 5 ‎(v5.1)‎

SENTINEL 6


אזהרה

ברגע שהרישיון עבור גרסאות אלה מבוטל, לא ניתן להעבירו או להפעילו מחדש.

הורד מדריך זה