מדריכי הפעלת תוכנה

עם התקנת המוצר שלך, האשף ידריך אותך בתהליך ההפעלה. מצבי ההפעלה הזמינים תלויים בגרסת המוצר שבידך, ומפורטים במדריכי ההפעלה להלן.

אם אתה צריך להעביר רישיון למחשב אחר, האשף מאפשר לך לבטל את התוכנה שלך כדי להפעיל אותה מחדש במחשב אחר. המדריכים שלהלן מציג את האשפים המשמשים להפעלה, עדכון / שדרוגוהעברתרישיון

כדי להפעיל את התוכנה באמצעות אתר האינטרנט שלנו, גש אל:www.teklynx.com/nsp

עליך להזין מידע על משתמש הרישיון והמספר הסידורי של המוצר, סיסמה וקוד משתמש כדי לקבל את רישיון האימות וקודי התקנה.

את הקודים אלה יש להזין לאחר מכן באשף הפעלת תוכנה.

לפרטים נוספים, הורד את מדריך ההפעלה הרלוונטי למוצר. מסמכים אלה זמינים רק באנגלית וצרפתית.

גרסת מוצר מדריך הפעלה

CODESOFT 2019

LABELVIEW 2019

LABEL MATRIX 2019

PRINT MODULE 2019

SENTINEL 2019

LABEL ARCHIVE 2019

הורד מדריך זה

CODESOFT 2018

LABELVIEW 2018

LABEL MATRIX 2018

PRINT MODULE 2018

SENTINEL 2018

LABEL ARCHIVE 2018

הורד מדריך זה

CODESOFT 2015

LABELVIEW 2015

LABEL MATRIX 2015

PRINT MODULE 2015

SENTINEL 2015

LABEL ARCHIVE 2015

הורד מדריך זה

CODESOFT 2014

LABELVIEW 2014

LABEL MATRIX 2014

PRINT MODULE 2014

SENTINEL 2014

LABEL ARCHIVE 2014

הורד מדריך זה

CODESOFT 2012

LABELVIEW 2012

LABEL MATRIX 2012

PRINT MODULE 2012

SENTINEL 2012

LABEL ARCHIVE 2012

BACKTRACK 2012

TEKLYNX CENTRAL 4.x

הורד מדריך זה

CODESOFT 10

LABELVIEW 10

SENTINEL 10

LABEL ARCHIVE 10

הורד מדריך זה

CODESOFT 9.10

LABELVIEW 9

LABELVIEW 8.60

LABEL MATRIX 8.70

LABEL MATRIX 8.60

SENTINEL 6.1

BACKTRACK 7.0

LABEL ARCHIVE SERVER 3.30

הורד מדריך זה