הורדת SENTINEL

לחץ על הקישור כדי להוריד את הקובץ על פי בחירתך.

דף זה מספק קישורים לגרסאות הקודמות בלבד. כדי לגשת לגרסה הנוכחית, עליך למלא את בקשה לגרסת הדגמה של מהדורת Enterprise.

SENTINEL 2015 עבור CODESOFT

SENTINEL 2014 עבור CODESOFT