הורדת LABEL MATRIX

לחץ על הקישור להורדת הקובץ לפי בחירתך

דף זה מספק קישורים לגרסאות הקודמות בלבד. כדי לגשת לגרסה הנוכחית, עליך למלא את טופס להורדת גרסת הדגמה.

LABEL MATRIX 2018

 • LABEL MATRIX 2018 - קובץ התקנה

  זוהי התקנת לקוח עבור משתמש יחיד או לקוח רשת. אם רכשת גרסת Network, עליך להתקין גם את Network License Manager. תוכנה זו תפעל במצב הדגמה, בתפקוד מלא במשך 30 ימים או 100 הפעלות, עד להפעלת התוכנה.

 • LABEL MATRIX 2018 — Network License Manager

  זוהי התקנת שרת עבור Network License Manager של LABEL MATRIX (Softkey או Hardware Key, גרסת Network).

LABEL MATRIX 2015

 • LABEL MATRIX 2015 - קובץ התקנה

  זוהי התקנת לקוח עבור משתמש יחיד או לקוח רשת. אם רכשת גרסת Network, עליך להתקין גם את Network License Manager. תוכנה זו תפעל במצב הדגמה, בתפקוד מלא במשך 30 ימים או 100 הפעלות, עד להפעלת התוכנה.

 • LABEL MATRIX 2015 — Network License Manager

  זוהי התקנת שרת עבור Network License Manager של LABEL MATRIX (Softkey או Hardware Key, גרסת Network).