הורדת CODESOFT

לחץ על הקישור כדי להוריד את הקובץ על פי בחירתך.

דף זה מספק קישורים לגרסאות הקודמות בלבד. כדי לגשת לגרסה הנוכחית, עליך למלא את טופס להורדת גרסת הדגמה.

כלי עזר

CODESOFT 2018

 • CODESOFT 2018 - קובץ התקנה

  זוהי התקנת לקוח עבור משתמש יחיד או לקוח רשת (Softkey או Hardware Key). אם רכשת גרסת Network, עליך להתקין גם את Network License Manager. תוכנה זו תפעל במצב הדגמה, בתפקוד מלא במשך 30 ימים או 100 הפעלות, עד להפעלת התוכנה.

 • CODESOFT 2018 – Network License Manager

  זוהי התקנת שרת עבור Network License Manager של CODESOFT (Softkey או Hardware Key, גרסת Network).

 • CODESOFT VM 2018 - קובץ התקנה

  זוהי התקנת לקוח עבור משתמש יחיד או לקוח רשת. אם רכשת גרסת VM Network, עליך להתקין גם את VM Network License Manager. תוכנה זו תפעל במצב הדגמה, בתפקוד מלא במשך 30 ימים או 100 הפעלות, עד להפעלת התוכנה.

 • CODESOFT VM 2018 – Network License Manager

  זוהי התקנת שרת עבור Network License Manager של CODESOFT VM.

CODESOFT 2015

 • CODESOFT 2015 - קובץ התקנה

  זוהי התקנת לקוח עבור משתמש יחיד או לקוח רשת (Softkey או Hardware Key). אם רכשת גרסת Network, עליך להתקין גם את Network License Manager. תוכנה זו תפעל במצב הדגמה, בתפקוד מלא במשך 30 ימים או 100 הפעלות, עד להפעלת התוכנה.

 • CODESOFT 2015 – Network License Manager

  זוהי התקנת שרת עבור Network License Manager של CODESOFT (Softkey או Hardware Key, גרסת Network).

 • CODESOFT VM 2015 - קובץ התקנה

  זוהי התקנת לקוח עבור משתמש יחיד או לקוח רשת. אם רכשת גרסת VM Network, עליך להתקין גם את VM Network License Manager. תוכנה זו תפעל במצב הדגמה, בתפקוד מלא במשך 30 ימים או 100 הפעלות, עד להפעלת התוכנה.

 • CODESOFT VM 2015 – Network License Manager

  זוהי התקנת שרת עבור Network License Manager של CODESOFT VM.