אפשרויות רישוי

CODESOFT 2018, PRINT MODULE 2018, SENTINEL 2018, LABELVIEW 2018, LABEL MATRIX 2018

באזור EMEA, זמינים ארבעה סוגי רישיונות, על פי התנאים המפורטים להלן. כאשר אתה מזמין מוצר, עליך לפרט את סוג הרישיון הדרוש לך. לפרטים נוספים, אנא צור קשר עם מפיץ TEKLYNX שלך.

סוג רישיון

תנאי רישיון

קבוע או מנוי

תוכנה מקוונת

זמין עבור כל הגרסאות של טווח מוצרי 2018
- קבוע דרוש חיבור אינטרנט לצורך שימוש בתוכנה.
- 7 העברות רישיון* אפשריות.
- במידה והמחשב המורשה ניזוק, אבד או נגנב, ניתן להפעיל מחדש את הרישיון מקסימום עד 4 פעמים. שימוש בו זמני של רישיון על 2 מחשבים או יותר מהווה הפרה של הסכם רישיון התוכנה

חומרה

זמין עבור כל הגרסאות של טווח מוצרי 2018, למעט מוצרי VM
- נדרשת יציאת USB  חופשית
- התוכנה תעבוד רק כאשר מפתח החומרה מחובר.
- במידה ומפתח החומרה ניזוק, אבד או נגנב, תוקף הרישיון פג.
- במידה ואתה זקוק לרישיון LPT, צור קשר עמנו

תוכנת 'Platinumזמין עבור כל הגרסאות של טווח מוצרי 2018
- חיבור אינטרנט נדרש על מנת לאתחל  את התוכנה.
- אין צורך בחיבור אינטרנט על מנת להשתמש בתוכנה.
- 7 העברות רישיון* אפשריות.
- במידה והמחשב המורשה ניזוק, אבד או נגנב, ניתן להפעיל מחדש את הרישיון מקסימום עד 4 פעמים. שימוש בו זמני של רישיון על 2 מחשבים או יותר מהווה הפרה של הסכם השימוש בתוכנה

מנוי בלבד

תוכנה Offlineזמין עבור כל הגרסאות של טווח מוצרי 2018
- אין צורך בחיבור אינטרנט על מנת להשתמש בתוכנה
- 5 העברות רישיון* אפשריות במהלך כל תקופת המנוי.
- במידה ומחשב מורשה ניזוק, הרישיון יכול להיות מופעל מחדש בתנאי שלא היה ניצול לרעה של התוכנה.
- שימוש בו זמני של רישיון על 2 מחשבים או יותר מהווה הפרה של הסכם השימוש בתוכנה


* העברת רישיון משמעה כי אתה מעביר מרצון את הרישיון ממחשב אחד לאחר, תוך שימוש בכלי ניהול הרישיון המשולב בתוכנה.