ทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลง: เพิ่มระดับการผลิตแบบลีน (Lean) ด้วยซอฟต์แวร์ด้านการฉลาก

การสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับงานการฉลากบาร์โค้ดโดยผู้จัดการผลิตภัณฑ์การออกแบบฉลากของ TEKLYNX

ดาวน์โหลดการสัมมนาออนไลน์แบบสดของ TEKLYNX ที่นำเสนอโดย David Kane ผู้จัดการผลิตภัณฑ์การออกแบบฉลากของ TEKLYNX นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่ซอฟต์แวร์ด้านการฉลากบาร์โค้ดสามารถเพิ่มระดับการผลิตแบบลีน (Lean) ในการสัมมนาออนไลน์นี้ ทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลง: เพิ่มระดับการผลิตแบบลีน (Lean) ด้วยซอฟต์แวร์ด้านการฉลาก Dave จะช่วยให้คุณสามาถรถระบุวิธีการที่ซอฟต์แวร์การฉลากบาร์โค้ดสามารถช่วยให้องค์กรธุรกิจของคุณบรรลุผลสำเร็จในเป้าหมายการผลิตแบบลีน (Lean) เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และปรับปรุงการดำเนินงานได้ประเด็นอภิปรายหลัก:

  • วิธีการที่ซอฟต์แวร์การฉลากบาร์โค้ดสามารถก่อให้เกิดผลกระทบในการผลิตแบบลีน (Lean)
  • วิธีการบรรลุผลสำเร็จในเป้าหมายทางธุรกิจอย่างครอบคลุมด้วยหลักการของการผลิตแบบลีน (Lean)
  • การประเมินผลกระบวนการทางธุรกิจในปัจจุบันของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผ่านการผลิตแบบลีน (Lean)
  • คุณลักษณะเด่นของซอฟต์แวร์การฉลากบาร์โค้ดและวิธีการที่ซอฟต์แวร์ดังกล่าววสามารถให้ข้อได้เปรียบแก่ธุรกิจของคุณ
  • วิธีการที่ระบบอัตโนมัติด้านการพิมพ์และการผสานรวมระบบและการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจของคุณ
  • คู่ค้าที่สำคัญ ดูคู่ค้าทั้งหมด
  • หุ้นส่วนที่ได้รับรองระดับทองของ Microsoft
  • หุ้นส่วนระดับทองของ Oracle