תוכנת תוויות לוגיסטיות GS1-128


תקנה: סימון לוגיסטי GS1

תעשייה: תעבורה ולוגיסטיקה

gs1-128 logistic label softwareשרשת האספקה של סחורות לצרכן ‎(CPG)‎ מסתמכת על ספקים של שירותי לוגיסטיקה ומובילים לניהול זרימת הסחורה ליצרנים, ספקי חומרים וקימעונאים.

תקן The GS1 Standard International Logistic Label ‎(STILL)‎ פותח כנקודת התייחסות בינלאומית לברקודים המשמשים למעקב אחר כל היחידות הלוגיסטיות. התקן מונע סימון מחדש של יחידות לוגיסטיות בזמן שהן עוברות דרך שרשרת האספקה ומספק את היתרון של שימוש בתווית לוגיסטית אחת.

כל יחידה לוגיסטית מזוהה בצורה יחודית באמצעות מספר זיהוי סטנדרטי הנקרא Serial Shipping Container Code ‎(SSCC)‎. אם היחידה הלוגיסטית מוערכת גם כפריט מסחרי, היא יכולה להיות מזוהה גם באמצעות Global Trade Item Number ‎(GTIN)‎.

התווית הלוגיסטית משתמשת בברקוד GS1-128 לייצוג ה-SSCC בטבלה ומידע נוסף אודות התכולה של היחידה הלוגיסטית, וניתן לסרוק אותה לצורך מעקב אחר התנועה של היחידה. תכונה זו מאפשרת את ישום של מגוון יישומים, כמו נתיבי משלוח, קבלה אוטומטית ואיחוד משלוחים ‎(cross docking)‎.

gs1 128 logistic label software

תווית GS1 בתוכנת TEKLYNX

בקשו הדגמה בחינם של תוכנת התווית הלוגיסטית TEKLYNX' GS1-128 כבר היום!