מנהלי התקנים חדשים למדפסת זמינים - Cab Squix

03 יולי 2017

TEKLYNX השיקה מנהלי התקנים חדשים למדפסת עבור דגמי המדפסת הבאים. הם זמינים להורדה מתוך DSP (Driver Service Pack).

הערה: בדוק את התאימות של מנהלי ההתקנים למדפסת עם התוכנה שלך לעיצוב תוויות. ניתן לבדוק את התאימות ב-DSP לפני הורדת מנהל ההתקנים.

הורד אותם מתוך DSP עכשיו.

משפחת CAB SQUIX

SQUIX 2 (300 dpi)
SQUIX 2 (600 dpi)
SQUIX 2 P (300 dpi)
SQUIX 2 P (600 dpi)

SQUIX 4 (300 dpi)
SQUIX 4 (600 dpi)
SQUIX 4 M (300 dpi)
SQUIX 4 M (600 dpi)
SQUIX 4 MP (300 dpi)
SQUIX 4 MP (600 dpi)
SQUIX 4 MT (300 dpi)
SQUIX 4 MT (600 dpi)
SQUIX 4 P (300 dpi)
SQUIX 4 P (600 dpi)

SQUIX 4.3 (200dpi)
SQUIX 4.3 (300 dpi)
SQUIX 4.3 M (200 dpi)
SQUIX 4.3 M (300 dpi)
SQUIX 4.3 MP (200 dpi)
SQUIX 4.3 MP (300 dpi)
SQUIX 4.3 P (200 dpi)
SQUIX 4.3 P (300 dpi)

SQUIX 6 (200 dpi)
SQUIX 6 (300 dpi)
SQUIX 6 P (200 dpi)
SQUIX 6 P (300 dpi)