מועד סופי להתוויית מוצרי מזון מתקרב

13 ספטמבר 2016

האם אתה מוכן 13למועד הסופי שחל בדצמבר 2016 להתוויית מוצרי המזון באירופה? החל בתאריך זה, תהיה חובה לספק ערכים תזונתיים עבור מרבית המזון הארוז שנמכר באיחוד האירופי.

ללא תלות בסוג תווית המזון הנדרשת, TEKLYNX מספקת חבילה מלאה של תוכנות לעיצוב תוויות שתומכת בתעשיית המזון.  

למד כיצד TEKLYNX יכולה לספק לך את הכמות היומית המומלצת של תוויות מוצרי מזון.

הורד את העלון שלנו ללא תשלום "התוויית מוצרי מזון - CODESOFT מאפשרת ציות לתקנות בינלאומיות”.