מנהל התקנים חדש של EPSON עבור תוכנה לעיצוב תוויות

29 יוני 2015

מנהל התקנים חדש של EPSON זמין להורדה מתוך DSP. עבור אל DSP (Driver Service Pack) להורדת מנהלי ההתקנים העדכניים ביותר שזמינים. מנהל ההתקנים החדש הזה כולל תמיכה עבור:

מדפסת הזרקת דיו בצבע EPSON TM-C7500

הדגם הזה נתמך ב-CODESOFT 2014, LABELVIEW 2014 וב-LABEL MATRIX 2014.