מועד סופי להתוויית כימיקלים לפי תקן GHS של OSHA (המנהל לבטיחות ולגהות בתעסוקה) חל בעוד חודש - TEKLYNX יכולה לעזור

26 יוני 2015

מועד סופי לציות להתוויית כימיקלים לפי תקן GHS הוא 1 ביוני 2015.

האם אתה מוכן?

ארבעה שלבים לציות ל-GHS

בתעשיית הכימיקלים, לבטיחות יש חשיבות עילאית. המנהל לבטיחות ולגהות בתעסוקה (OSHA) מעריך שלמעלה מ-43 מיליון עובדים בארה"ב עלולים להיחשף לכימיקלים מסוכנים. יישום שיטות עבודה נאותות וקווים מנחים לחשיפה יכולים לצמצם את הסיכונים לבריאות ולבטיחות. זה כולל יצירת תוויות מדויקות ובטוחות לחומרים כימיים, מה שיאפשר לעובדים להבין במהירות ובקלות מידע על הסיכונים שהם חשופים להם.

OSHA ביצע שינויים בכלל הסופי של תקן למסירת מידע על חומרים מסוכנים (HCS)* ואימץ את השיטה המתואמת לסיווג, סימון ומסירת מידע על חומרים כימיים (GHS) במטרה לשפר את הבריאות והבטיחות של העובדים שבאים במגע עם כימיקלים מסוכנים. החל ב-1 ביוני 2015, כל היצרנים, המייבאים, המפיצים של כימיקלים והמעסיקים שעסקיהם מערבים כימיקלים חייבים להבטיח שכל התוויות ו-Safety Data Sheets‏ (SDS) מצייתים לתקנות המתוקנות.

OSHA פרסם לאחרונה את 10 ההפרות המצוטטות ביותר של תקני OSHA בשנת הכספים 2014 עבור כל החברות והתעשיות, והתקן 19101200 Hazard Communication (HazCom) היה במקום שני עם 6,156 הפרות. זה קשור לעובדה שהפרות HazCom מתרחשות בתעשיות רבות, ולפקחי OSHA קל להבחין בהן, ביחס לחומרים מסוכנים שאין להם תוויות או גיליונות SDS.

ציטוטים הקשורים ל-HazCom עבור כל התעשיות בשנת 2014 הגיעו לקנסות בסך 3,296,163 דולר ארה"ב. לפי מדיניות הקנסות של OSHA, הקנס המרבי שיכול לגבות OSHA עבור כל הפרה רצינית הוא 7,000 דולר ארה"ב ו-70,000 דולר ארה"ב עבור הפרה חוזרת או הפרה מכוונת.

ככל שתאריך הציות הבא מתקרב במהירות, כעת זה הזמן לעבור מהכרת התקנה לנקיטת פעולה וליישום מרכיבי המפתח כדי לעמוד בדרישות.

בצע את ארבעת השלבים הבאים כדי להכין את העסק שלך לציות ל-GHS:

1. למד מה השתנה בכלל הסופי

    השינויים הגדולים ב-HCS כוללים:

 • תוויות: יצרנים ומייבאים של כימיקלים חייבים לספק תווית שכוללת מילה מסמלת מתואמת, פירוט הסיכון ופיקטוגרמה עבור כל סיווג וקטגוריה של סיכון. לחץ כאן כדי לבקש גרסת הדגמה ללא תשלום של TEKLYNX CENTRAL GHS, תוכנה לעיצוב תוויות התואמות ל-GHS.
 • Safety Data Sheets: גיליונות שהיו ידועים בעבר בתור Material Safety Data Sheets (MSDS), הם משמשים לאספקת מידע אודות סיכונים שבניהול כימיקלים בסביבת עבודה ולקבלת אמצעי זהירות. הגיליונות האלה חייבים להיות כעת בתבנית של 16 סעיפים
 • סיווג סיכונים: ההגדרות של סיכון כוללות כעת קריטריונים ספציפיים לסיווג סיכונים בריאותיים ופיזיים, וגם סיווג של תרכובות. זה יבטיח שהערכות ההשפעות המסוכנות יהיו עקביות אצל כל היצרנים, ושהתוויות וגיליונות ה-SDS יהיו מדויקים יותר כתוצאה מכך
 2. הדרך את העובדים שלך

המועד הסופי להדרכת עובדים נוכחיים לגבי מרכיבי התווית החדשים ותבניות SDS חדשות היה 1 בדצמבר 2013. אולם, עם העסקת עובדים חדשים, חובה להדריך אותם בדרך זהה, וגם לספק הדרכה לכל העובדים בכל פעם שסיכון בריאותי או פיזי חדש נכנס לסביבת העבודה. ההדרכה צריכה להתמקד באופן שבו יש לפרש פיקטוגרמות חדשות, כיצד לקרוא תוויות מעודכנות ומה המשמעות של הפירוטים השונים לגבי סיכונים, מילות מסמלות ופירוטים לגבי אמצעי זהירות. מסירת מידע לגבי סיכונים אלה היא הכרחית לעמידה בדרישות של OSHA ולהבטחת בטיחות בסביבת העבודה.

3. החלף גיליונות MSDS נוכחיים בגיליונות SDS

לציות לתקן GHS ודא שגיליונות ה-SDS שתקבל כוללים מידע על סיכונים חדשים. גיליון SDS חייב לכלול את 16 הסעיפים הנדרשים בסדר שצוין, בתבנית אחידה עם כותרות, מספרי סעיפים ומידע קשור. תחת גיליון HCS החדש, סעיף שתיים יהיה כעת מקטע לזיהוי סיכון/ים, כולל רכיבי תווית דרושים בשילוב פיקטוגרמות ומילות מסמלות, בעוד שסעיף שלוש יכלול את המידע/ההרכב של המרכיבים. קיימים סיווגים פיזיים, סביבתיים ובריאותיים חדשים שחובה לשלב בסעיף שתיים של SDS.

4. בחר את התוכנה הנכונה לעיצוב תוויות כדי לתייג כימיקלים עם רכיבי GHS דרושים

    תוויות כימיקלים תחת GHS חייבות לכלול את הפרטים הבאים:

 • פירוט סיכונים: הוא מתאר את מהות הסיכון של המוצר עם ביטוי שמוקצה לסיווג הסיכון
 • פיקטוגרמה: זהו סמל גרפי שנועד למסור באופן חזותי מידע ספציפי על הסיכון, והוא חייב לכלול גבול אדום (או גבול שחור עבור תוויות סביבת עבודה בלבד)
 • מילה מסמלת: יש להשתמש במילה “סכנה” (במקרים חמורים) או “אזהרה” (במקרים פחות חמורים)
 • מזהה מוצר: חייב להיות זהה למזהה מוצר ב-SDS
 • מזהה ספק: יש לציין את השם, את מספר הטלפון ואת הכתובת של הספק או היצרן
 • פירוט אמצעי זהירות: הוא מתאר אמצעים מומלצים לצמצום או למניעה של תופעות לוואי שנובעות מהחשיפה

בנוסף, חברות שמשתמשות במערכות דירוג National Fire Protection Association (NFPA) ו-Hazardous Materials Identification System (HMIS) להתוויית מכלי סביבת עבודה חייבות לשנות מספרית את מערכת הדירוג תחת הכלל החדש. תחת GHS, הדירוגים החדשים יהיו 1 (סיכון חמור) עד 5 (סיכון מזערי). מעסיקים שמשתמשים בשיטה זו של התוויית סביבת עבודה חייבים לוודא שהעובדים קיבלו הדרכה ומודעים לחלוטין לסיכונים של הכימיקלים שבשימוש.

בעת בחירת תוכנה לעיצוב תוויות, ודא שהיישום מאפשר שילוב מסד נתונים כך שתוכל לעצב ולהדפיס בקלות תוויות התואמות ל-GHS באמצעות מידע מקובץ טקסט או ממסד נתונים כדי לכלול רכיבי נתונים מתוקננים שעומדים בדרישות GHS. מודול לאישור תוויות שמאפשר לאשר עיצוב תווית באמצעות חתימות אלקטרוניות יסייע לך לציית להוראות התעשייה שדורשות אבטחה ומעקב אחר תוויות.

“עם רמת דיוק גבוהה במיוחד שנדרשת להתוויית כימיקלים, בחירה בתוכנה לעיצוב תוויות שיכולה לעמוד ביעילות בדרישות האלה תהיה הכרחית להצלחה,” אמר דוד קיין, מנהל מוצרים לעיצוב תוויות של TEKLYNX Americas.

להלן דוגמה בדויה לתווית כימיקלים התואמת ל-GHS שנוצרה באמצעות התוכנה CODESOFT של TEKLYNX. התווית כוללת פירוט סיכון, פיקטוגרמות, מילה מסמלת, מזהה מוצר, מזהה ספק ופירוט אמצעי זהירות.

GHS label software

איור 1: תווית כימיקלים התואמת ל-GHSדוגמה

OSHA מעריך ש-HCS המתוקן ימנע 43 מקרי מוות ו-585 פציעות ומחלות בשנה, מה שמסתכם בסכום מוערך של 250 מיליון דולר ארה"ב לשנה בחסכון שקשור לצמצום סיכונים תעסוקתיים.

בנוסף לכך, צפוי חסכון של 475.2 מיליון דולר ארה"ב בעקבות שיפורים בפרודוקטיביות עבור מנהלי בריאות ובטיחות וצוות לוגיסטיקה, 32.2 מיליון דולר ארה"ב במהלך עדכון תקופתי של גיליונות SDS ותוויות ו-285.3 מיליון דולר ארה"ב מהדרכה מפושטת לגבי סיכונים. בנוסף ליתרונות הבטיחות והבריאות, יצרני כימיקלים יצטרכו לייצר פחות גיליונות SDS בשנים הבאות, בעוד שהמעסיקים יחסכו זמן באספקת הדרכה לעובדים חדשים כנדרש על-ידי HCS הנוכחי של OSHA הודות לעקביות משופרת של תוויות וגיליונות SDS.

יישום הכלל הסופי גם:

 • ישפר את האיכות והעקביות של מידע לגבי סיכונים בסביבת העבודה, כך שהעובדים יוכלו לבצע את עבודתם באופן בטוח יותר והמעסיקים יוכלו להישאר תחרותיים בקלות רבה יותר;
 • ישפר את הבנת העובדים לגבי סיכונים, במיוחד אצל עובדים אנאלפביתים או עם ידיעה מוגבלת של קרוא וכתוב, יצמצם בלבול בסביבת העבודה, יפשט הדרכה בנושא בטיחות ויוביל לטיפול ולשימוש בטוחים יותר בכימיקלים;
 • יספק לעובדים גישה מהירה ויעילה יותר למידע ב-Safety Data Sheets;
 • יוביל לחסכון בעלויות לעסקים אמריקניים בסך למעלה מ-475 מיליון דולר ארה"ב הודות לשיפורים בפרודוקטיביות, למספר נמוך יותר של עדכוני תוויות וגיליונות Safety Data Sheet ולהדרכה פשוטה יותר לגבי סיכונים חדשים: ו-
 • יצמצם מחסומי מסחר באמצעות תיאום עם מערכות מסביב לעולם

היות שכללים ותקנות נקבעו סופית ותאריכי הציות מתקרבים, חשוב להכיר את פרטי תקנת GHS ואת הדרך להשגת ציות. “התוויית כימיקלים תהיה חיונית להצלחתה של תקנת GHS ולשיפור בטיחות בסביבת העבודה,”אמר קיין. “הכי טוב להתחיל עכשיו וליישם תוכנית להשגת ציות ל-GHS עד המועד הסופי שנקבע, ולממש את יתרונות ארוכות הטווח מקבלת סביבת עבודה בטוחה יותר.”

TEKLYNXיכולה לעזור. לחץ כאן כדי לבקש גרסת הדגמה ללא תשלום של TEKLYNX CENTRAL GHS, תוכנה לעיצוב תוויות התואמות ל-GHS.