TEKLYNX CENTRAL GHS

Oprogramowanie do zapewniania zgodności z systemem GHS

TEKLYNX CENTRAL GHS pomoże Ci zapewnić zgodność z globalnie zharmonizowanym system klasyfikacji (GHS) oraz przepisami CLP.

TEKLYNX CENTRAL GHS oferuje rozwiązania GHS, które wspierają wymagania w zakresie oznakowania substancji chemicznych dzięki tworzeniu etykiet, które precyzyjnie identyfikują chemikalia i zapewniają najwyższy poziom identyfikowalności. Choć przepisy systemu GHS są dopiero w początkowym stadium wdrażania na całym świecie, oczekuje się, że z czasem wszystkie istniejące systemy znakowania substancji chemicznych będą stosować się do tych wymagań.

Działalność Korzyści

Zdobądź przewagę w dziedzinie zgodności z wymaganiami GHS poprzez wdrożenie zunifikowanego rozwiązania, które spełnia wszystkie Twoje potrzeby biznesowe.

Hostowanie druku etykiet dla sieci dostawców. Dzięki zdolności drukowania poza siecią funkcje druku lokalnego umożliwiają narzucenie dostawcom i/lub sprzedawcom drukowania wewnętrznie zatwierdzonych etykiet.

Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej świadomości marki. Możliwość dostosowania schematu kolorów interfejsu użytkownika oraz dodania logo firmy na stronie drukowania. Zarówno w przypadku korzystania z wewnętrznych zasobów, jak i drukowania przez dostawców z instancji TEKLYNX CENTRAL – logo Twojej marki jest zawsze widoczne.

Redukcja liczby błędów i szybki zwrot z inwestycji. Kompletna automatyzacja procesu oraz scentralizowane zarządzanie usprawniają Twoje procesy znakowania i tworzenia kart charakterystyki w zgodności z systemem GHS. Uproszczony interfejs druku tego rozwiązania redukuje konieczność przedrukowywania i ogranicza koszty materiałowe.

Większa precyzja i produktywność. Konfigurowalny interfejs użytkownika redukuje poziom komplikacji, dzięki czemu użytkownik końcowy musi nauczyć się jedynie tych etykiet GHS, które sam będzie drukować.

Minimalizacja administracji IT Scentralizowany interfejs do zarządzania zasadami procesów zatwierdzania oraz uwierzytelnienia użytkowników redukuje czas, który Twoi pracownicy IT muszą spędzać na utrzymaniu systemu.

Poprawa wydajności. Przeglądarkowy interfejs użytkownika TEKLYNX CENTRAL GHS zmniejsza poziom komplikacji dla użytkowników końcowych w ramach całego procesu znakowania w Twoim przedsiębiorstwie.

Elastyczność i skalowalność. Dzięki niezrównanej liczbie opcji konfiguracji oraz kompatybilnych drukarek i sterowników system ten zapewnia bezproblemową integrację w ramach Twoich istniejących procesów.

Elementy znakowania zgodne z normami branżowymi w zasięgu ręki. TEKLYNX CENTRAL GHS umożliwia pobieranie symboli, haseł ostrzegawczych oraz elementów zagrożeń ze scentralizowanej bazy danych. Dzięki temu gwarantuje tworzenie etykiet, które zawierają niezbędne, zatwierdzone komunikaty w celu zwiększenia efektywności.

Rozwiązanie TEKLYNX CENTRAL GHS obejmuje:

  • Projektant etykiet umożliwia łatwe tworzenie i drukowanie etykiet na podstawie plików tekstowych lub baz danych, dzięki czemu można stosować znormalizowane elementy danych spełniające wymagania GHS.
  • Moduł zatwierdzania etykiet pozwala zatwierdzać projekty etykiet z zastosowaniem podpisu elektronicznego, co ułatwi spełnienie wymagań branżowych w zakresie zabezpieczeń i identyfikowalności.
  • Zautomatyzowany moduł drukowania sieciowego pozwala zarządzać setkami drukarek w wielu lokalizacjach z jednego serwera, dzięki czemu oszczędzasz dużo czasu i pieniędzy.
  • Niestandardowe opcje raportowania zapewniają dostęp do kompletnej historii dokumentów oraz dzienników aktywności.
  • Przeglądarkowy interfejs użytkownika umożliwia wybór i druk etykiet przez Internet z dowolnego miejsca na świecie.
  • Zunifikowane centrum dowodzenia, które koordynuje wszystkie procesy Twojej firmy związane z etykietowaniem.

TEKLYNX wyróżnia się na tle konkurencji przede wszystkim dzięki trzem głównym aspektom naszej działalności: reputacja, innowacyjne produkty i ludzie. TEKLYNX posiada odpowiednie rozwiązania, które odpowiadają potrzebom wszystkich firm, zarówno małych jak i dużych, oraz rozwijają się wraz z nimi w miarę wzrostu zapotrzebowania na zaawansowane funkcje.
System operacyjny
Serwer:
Windows® Server 2008 SP2
Windows Server 2008 R2
Windows® Server 2012 / 2012 R2
Windows® – platforma 32/64 bitowa

Klient:
Windows® Vista SP2
Windows® 7 SP1
Windows® 8/8.1
Windows® – platforma 32/64 bitowa
Pamięć
Zalecane 2 GB RAM
Miejsce na dysku twardym
Serwer:
Dysk twardy z minimum 3 GB wolnego miejsca

Klient:
Dysk twardy z minimum 1,5 GB wolnego miejsca
Ekran
Zalecane: 1024 x 768 True Color
Oprogramowanie wspomagające
Serwer:
Internet Explorer 9 lub nowsza wersja
Firefox 23.0 lub nowsza wersja
Google Chrome 29.0 lub nowsza wersja
.NET Framework 3.5 SP1,
.NET Framework 4.0
ASP .NET 4.0
IIS 7.0 lub nowsza wersja
SQL Server 2008/2008R2/2012 lub Oracle 11 (Oracle Client 32 bit jest zalecany dla systemów 32/64 bit)
Klient:
Internet Explorer 9 lub nowsza wersja
Firefox 23.0 lub nowsza wersja
Google Chrome 29.0 lub nowsza wersja
Microsoft® Data Access Components 2.8 (MDAC)
Microsoft® .Net Framework 3.5 SP1
Adobe Acrobat Reader 9.0 lub nowsza wersja
Dodatkowe wymagania
Napęd DVD
Mysz
Co to jest GHS?
GHS to skrót od nazwy „globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów”. System ten został zaprojektowany w celu unormowania i zharmonizowania klasyfikacji i oznakowania substancji chemicznych. Jego celem jest stworzenie spójnego systemu ochrony dla osób, które mogą być potencjalnie narażone na działanie chemikaliów, oraz uproszczenie przepisów dla przedsiębiorstw produkujących wyroby chemiczne. Dzięki zapewnieniu zgodności z systemem GHS firmy mogą zapewnić sobie bezpieczniejsze środowisko pracy, zwiększyć efektywność oraz zredukować koszty poprzez zgodność z przepisami o zagrożeniach, a także uprościć proces międzynarodowej transmisji.
Czy wszystkie substancje chemiczne wchodzą w zakres GHS?
Tak – ten proces klasyfikacji, zaprojektowany w celu identyfikowania potencjalnych zagrożeń związanych z substancjami, produktami, mieszankami i preparatami chemicznymi oraz wszelkimi innymi związkami, pomaga przedsiębiorstwom przekazywać informacje na temat zagrożeń związanych z tymi chemikaliami.
Z jakiej technologii zarządzania i drukowania etykiet dla przedsiębiorstw korzysta TEKLYNX CENTRAL GHS?
Element składowy TEKLYNX CENTRAL GHS odpowiadający za projektowanie etykiet bazuje na rozwiązaniu CODESOFT oraz module zarządzania etykietami LABEL ARCHIVE. Przeglądarkowy interfejs druku powstał w oparciu o technologię LABELNET, natomiast centralne zarządzanie drukiem bazuje na rozwiązaniu SENTINEL.
Jakie języki obsługuje CODESOFT?
Języki z regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki: Arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, estoński, fiński, francuski, niemiecki, hebrajski, węgierski, włoski, łotewski, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, hiszpański, szwedzki, turecki. Języki z regionu Azji: Chiński (uproszczony + tradycyjny), angielski, japoński, koreański.
Jak działa licencjonowanie TEKLYNX GHS?
Licencje TEKLYNX CENTRAL GHS mogą być dopasowane według liczby drukarek, liczby użytkowników (druk), liczby użytkowników (projektowanie etykiet) lub liczby użytkowników (raportowanie). Po zakupieniu oprogramowania TEKLYNX CENTRAL GHS można z łatwością dodawać nowe drukarki oraz użytkowników w miarę rozwoju firmy.
Czy mogę centralnie zarządzać licencjami wszystkich moich użytkowników dla wszystkich komponentów systemu etykietowania w moim przedsiębiorstwie?
Tak, można zarządzać wszystkimi drukarkami oraz użytkownikami (druk, projektowanie etykiet i raportowanie) na jednym serwerze. Istnieje możliwość skonfigurowania uwierzytelniania, aby korzystać z zabezpieczeń użytkowników TEKLYNX lub usług Windows Active Directory.
Czy muszę instalować cokolwiek na poszczególnych stacjach roboczych, aby móc drukować?
Nie, przeglądarkowy interfejs druku uruchamia się w przeglądarce Internet Explorer bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania.
Czy TEKLYNX CENTRAL GHS może ułatwić zatwierdzenie etykiet?
Tak. Komponent odpowiadający za zarządzanie etykietami daje Ci możliwość tworzenia niestandardowych zasad zatwierdzania. Użytkownicy mogą zatwierdzać etykiety z poziomu projektanta etykiet lub za pomocą interfejsu internetowego.
Czy mogę nadawać konkretne uprawnienia różnym użytkownikom?
Tak, w TEKLYNX CENTRAL GHS można zapewnić użytkownikom dostęp do różnych funkcji oraz skonfigurować system w celu kontrolowania dostępu użytkowników do etykiet i drukarek.
Czy moi użytkownicy mogą wzrokowo zatwierdzać etykiety w momencie drukowania?
Przeglądarkowy interfejs drukowania wyświetla bezpośredni podgląd etykiety nad przyciskiem „drukuj”. Podgląd jest aktualizowany na bieżąco w przypadku modyfikowania zmiennych w momencie drukowania.
Czy mogę uniemożliwić użytkownikom modyfikowanie projektów etykiet oraz drukowanie niezatwierdzonych etykiet?
Projekty etykiet nie mogą być modyfikowane w momencie drukowania. Można także skonfigurować system, aby ograniczyć dostęp użytkowników do etykiet oraz drukarek w celu uniemożliwienia drukowania niezatwierdzonych etykiet.
Jakie opcje raportowania oferuje TEKLYNX CENTRAL GHS?
Można tworzyć raporty historii drukowania lub modyfikacji dokumentów. Raporty mogą być dostosowane w celu uwzględnienia informacji, które mają dla Twojej firmy największe znaczenie.
Czy mogę śledzić moją historię drukowania oraz generować raporty?
Tak, na serwerze można wygenerować raport historii drukowania. Raport historii drukowania zawiera takie informacje jak: data/czas, drukarka oraz zmienne informacje wydrukowane na etykiecie. TEKLYNX CENTRAL GHS rejestruje również użytkownika, stację roboczą, produkt oraz kolejność pracy związane z każdym zadaniem druku.
W jakiej bazie danych CENTRAL GHS przechowuje etykiety oraz dane konfiguracyjne?
Etykiety oraz dane konfiguracyjne są przechowywane w bazie Microsoft SQL. Dane drukowane na etykietach mogą być przeszukiwane za pomocą dowolnego połączenia bazy danych OLE.
Gdzie mogę zarządzać moimi drukarkami?
Drukarki są instalowane, konfigurowane i zarządzane na serwerze, dzięki czemu nie musisz martwić się o ustawienia drukarek na poszczególnych stacjach roboczych.
Czy mogę drukować poza siecią mojej firmy?
Tak, przeglądarkowy interfejs drukowania jest opublikowany w domenie publicznej; użytkownicy mogą drukować z użyciem drukarek połączonych lokalnie z ich siecią. Przeglądarkowy interfejs użytkownika umożliwia wybór i druk etykiet przez Internet z dowolnego miejsca na świecie!
W jaki sposób mogę uzyskać wersję demonstracyjną TEKLYNX CENTRAL GHS?
Skontaktuj się z przedstawicielem TEKLYNX w Twoim regionie lub wypełnij formularz prośby o demo.
Ile kosztuje TEKLYNX CENTRAL GHS?
Ceny można uzyskać od naszego działu sprzedaży. Skontaktuj się z przedstawicielem TEKLYNX w Twoim regionie.