Vượt qua Ba Thách thức Phổ biến trong Kinh doanh với TEKLYNX CENTRAL

Chúng tôi đã thực hiện một series hội thảo web gồm 3 phần về TEKLYNX CENTRAL, nhằm cung cấp kiến thức về ba thách thức phổ biến mà chúng tôi đã giúp các khách hàng vượt qua, và giải pháp mà chúng tôi đã cung cấp.

Chủ đề: Phần 1 – Thiết kế và Kiểm soát Quy trình

Chúng tôi sẽ chỉ cho quý vị cách để:

 • Tiết kiệm thời gian và nguồn lực khi tạo và thiết kế nhãn mác
 • Đơn giản hóa việc phê duyệt nhãn mác với một quy trình tự động
 • Đáp ứng tiêu chuẩn ngành với một bản ghi chép quá trình cho kiểm toán

Chủ đề: Phần 2 – Tự động hóa Nhãn mác và Lợi ích

Cách để:

 • Tự động hóa quy trình in ấn nhãn mác của quý vị nhằm giảm thiểu lỗi trong quá trình in ấn nhãn mác và tăng cường hiệu quả
 • Tích hợp với các hệ thống kinh doanh lớn hiện có để giản lược hóa các quy trình – SAP, Oracle, v.v...

Lắng nghe bài thuyết trình của John Butler, Chuyên gia Hệ thống Thông tin tại Owens Corning, về cách họ đã thực hiện để tự động hóa quy trình tạo nhãn mác với việc tích hợp SAP.

Chủ đề: Phần 3 – Lợi ích và việc Sử dụng một Giải pháp ghi nhãn Toàn cầu

Chúng tôi sẽ trình bày các cách để:

 • Tập trung việc quản lý hệ thống của quý vị cho việc cài đặt và nâng cấp nhanh hơn
 • Tăng hiệu quả làm việc với một trải nghiệm người dùng tùy chỉnh theo phòng ban, địa điểm và vai trò
 • Duy trì phiên bản nhãn mác ổn định, đảm bảo chỉ những nhãn mác đã được phê duyệt mới được sử dụng nhằm giảm thiểu lỗi

Quý vị cũng sẽ được nghe Ted Rostkowski, Quản trị viên Hệ thống tại công ty Sartori bàn về việc họ đã giảm thiểu sự phức tạp trong quy trình ghi nhãn như thế nào bằng cách chuyển sang dùng TEKLYNX CENTRAL.

 • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
 • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
 • Đối tác Vàng của Oracle