Ovladače tiskáren etiket TEKLYNX: Neslevujte z kvality - Instalaci proveďte s důvěrou v nás

Úvod

Už vás nebaví nakupovat produkty, které nepřináší slibovanou kvalitu? Všímáte si nesrovnalostí mezi čárovým kódem, který jste vytvořili na obrazovce a čárovým kódem, který jste vytiskli? Mnoho aplikací pro tvorbu etiket používá ovladače tiskáren Windows, s tím, že vytvoří čárové kódy té nejvyšší kvality. Nicméně, pouze TEKLYNX dokáže zaručit kvalitu a přesnost nutnou při tisku vašich etiket. Ovladače tisku vyvinuté společností TEKLYNX nabízí tu nejvyšší úroveň přesnosti při tisku čárových kódů, které při použití ovladačů tiskáren Windows nelze dosáhnout.

Co je ovladač tiskárny?

Ovladač tiskárny je překladatel mezi vaším softwarem a tiskárnou. Vezme to, co vidíte na obrazovce a přeloží to do správného jazyka tiskárny. Existují dva různé druhy ovladačů tiskáren:

  • Ovladače tiskáren Windows
  • Vestavěné ovladače tiskáren

Ovladač tiskárny Windows je kompatibilní s širokou řadou softwaru. I když se to může zpočátku jevit přitažlivě, tyto ovladače nejsou vyvinuty pro kvalitu, ale spíše pro kvantitu.

Ovladače tiskáren Windows nejsou vyvinuty specificky k tisku čárových kódů. Při tisku čárových kódů s využitím těchto ovladačů, symbologie čárových kódů a fontů použitých ve vašem návrhu jsou takové kódy tiskárnou ignorovány a vytiskne se pouze přibližný návrh. Proto společnost TEKLYNX investuje do toho, aby zajistila co nejlepší kvalitu a přesnost vašich etiket s čárovými kódy.

Zabudovaný ovladač tiskárny, jako jsou ty vyvinuté TEKLYNX, je ovladač vyvinutý tak, aby fungoval se softwarovou aplikací a je součástí softwaru. Naše zabudované ovladače tisku vám umožní využít fontů a symbologií čárových kódů. Ovladače tiskáren Windows to nedokážou. Kromě toho, naše ovladače tiskáren nabízí více než 100 symbologií čárových kódů, takže i když vaše tiskárna nebyla navržena k tisku čárových kódů, dosáhnete při tisku etiket ze softwaru TEKLYNX vysoce přesných výsledků. Společnost TEKLYNX vyvinula ovladače pro více než 2800 modelů tiskáren.

Nedovolte, aby váš tisk etiket omezily ovladače tiskáren Windows. Se softwarem TEKLYNX neexistují žádná omezení. Můžete použít ovladače tiskáren Windows, ale také může využít plného výkonu a flexibility našich zabudovaných ovladačů. Při použití ovladačů tiskáren TEKLYNX, můžete využít všechny funkce vámi zvolené tiskárny a zajistit, že tak vytvoříte a vytisknete co nejpřesnější etikety.

Ovladače TEKLYNX

TEKLYNX neořezává rohy a využívá vývoje. Věnujeme nezbytný čas a finanční prostředky vývoji těch nejlepších ovladačů tiskáren pro náš software. Zde je několik mýtů a pravd o etiketovacím softwaru a výhodách ovladačů TEKLYNX.

WYSIWYG: What You See Is What You Get

Mýtus: Jiné společnosti vytvářející software pro etiketování, které využívají ovladače tiskáren Windows, tvrdí, že nabízejí tu nejvyšší úroveň přesnosti.

Pravda: Ovladače tiskáren TEKLYNX zajistí, že vytištěná etiketa je stejná jako to, co jste vytvořili na obrazovce. Zajistíme přesnost až po nejmenší detaily. Když používáte ovladače tiskáren Windows, tuto přesnost ohrožujete a výsledkem jsou přetisky etiket, chyby v objednávkách a ztráta výrobního času.

Přesnost v tisku etiket nesmí být bonusem - jde o naprostý základ. TEKLYNX to ví a usilovně pracuje na tom, abychom zajistili, že naše ovladače tiskáren vám poskytnou výsledky, které potřebujete. Víme, že nemáte čas ani peníze, které byste mohli ztrácet opakovaným vytvářením a opakovaným tiskem etiket pomocí ovladačů tiskáren Windows.

Etikety s čárovými kódy vyžadují dokonalost až po ten nejmenší detail. Na Obrázku 1 je znázorněno porovnání mezi návrhem etikety na obrazovce a skenem vytištěné etikety, s využitím softwaru TEKLYNX a konkurenční aplikace. Co je podle vás přesnější?

True WYSIWYG with Teklynx developed drivers

Obrázek 1: Porovnání přesnosti na obrazovce

Instalace

Mýtus: Jiné společnosti zabývající se vývojem etiketovacího softwaru tvrdí, že mají rychlejší a jednodušší procesy instalace.

Pravda: Ovladače tiskáren TEKLYNX se nainstalují během pouhých 20 sekund, zatímco instalace jiných softwarů může na každém ovladači trvat až 15 minut.

V čem je rozdíl? Ovladače tiskáren etiket TEKLYNX se dodávají při nákupu našeho etiketovacího softwaru. Ostatní etiketovací aplikace požadují po uživatelích, aby si ovladače tiskáren stáhli z internetu, nedodávají je společně se softwarem. Mnohé z těchto ovladačů se hledají velmi těžko, jejich vyhledávání je velmi náročné a frustrující.

Nikdo nechce absolvovat dlouhý, komplikovaný proces instalace, proto ho TEKLYNX maximálně zjednodušuje. Na obrázku 2 je znázorněna délka procesu instalace ovladače tiskárny TEKLYNX v porovnání s ostatními aplikacemi pro tisk etiket.

Teklynx installation

Obrázek 2: Porovnání procesu instalace

Vývoj ovladače

Mýtus: Jiné společnosti dodávající etiketovací software spolupracují s globálními skupinami na standardizaci čárových kódů a vývoji nových standardů symbologie čárových kódů.

Pravda: I když je pravda, že naši konkurenti spolupracují se skupinami zabývajícími se standardizací čárových kódů, pouze TEKLYNX vyvíjí nové ovladače tiskáren, které tyto nové směrnice splňují. Raději zajistíme implementaci nových standardů do našich ovladačů sami, než abychom to nechali na společnosti Microsoft, jako ostatní společnosti. Jak můžete vidět na obrázku 1, ponechání vývoje ovladače na ostatních je pro kvalitu tisku obrovskou nevýhodou. Vývoj našich ovladačů našim zákazníkům zjednodušuje nákup a instalaci nových tiskáren, s ohledem na obrovské množství ovladačů, které jsme vytvořili pro řadu různých výrobců tiskáren. S ovladači vyvinutými pro více než 2800 modelů tiskáren máme vždy co nabídnout. Průběžný vývoj ovladačů je v TEKLYNX velkou prioritou a všechny naše ovladače pro tisk etiket zajišťují zachování integrity vámi vytvořených čárových kódů, v souladu s předpisy konkrétního průmyslového odvětví.

Rychlost tisku

Mýtus: Ovladače tiskáren Windows tisknou rychleji než zabudované ovladače.

Pravda: Rychlost našeho tisku je stejně rychlá, ne-li rychlejší, než jak je tomu u ostatních aplikací. Můžete tisknout individuální etikety nebo série etiket, rychle a přesně. Můžete přejít k dalším úkolům, aniž byste si museli dělat starosti, že váš tiskový projekt zabere příliš mnoho času. S ovladači tiskáren TEKLYNX si můžete vybrat použití ovladače Windows, který je součástí každého softwaru, nebo můžete použít jiný typ ovladače, podle toho, jak vám vyhovuje. To lze dělat pouze s ovladači .

Další výhodou, pokud zkombinujete náš etiketovací software CODESOFT s SENTINEL, získáte schopnost tisku na stovkách tiskáren. SENTINEL efektivně automatizuje produkci, s dobrou provozuschopnosti 24 hodin. SENTINEL odvede veškerou práci, údržba je minimální. Jakmile SENTINEL nastavíte, bude spuštěný tak, jak definujete. Úplný popis SENTINEL naleznete na www.teklynx.com/sentinel.

Zabezpečení

Mýtus: Ovladače tiskáren Windows nabízí veškerou potřebnou flexibilitu a bezpečí.

Pravda: Flexibilita ovladačů Windows je v porovnání s ovladači tiskáren vyvinutými TEKLYNX velmi omezená. Pouze ovladače vyvinuté TEKLYNX vám mohou nabídnout potřebnou flexibilitu a zabezpečení.

TEKLYNX ví, že vaši těžkou práci může zničit jednoduchá chyba a proto si chceme být jisti, že naše ovladače jsou bezpečné. Uživatelům se tak zabrání ve změně nastavení tiskárny a problémům spojeným se ztrátou vašich tiskových úloh. Vaše celé nastavení je zachováno a vy můžete využívat nastavení, které chcete. Vzhledem k tomu, že naše ovladače jsou zabudované do našeho softwaru, využívají bezpečnostní nastavení samotného softwaru. Díky tomu má vaše společnost větší flexibilitu a kontroluje, kdo má možnosti provádět změny určitých nastavení. Ovladače tiskáren Windows nabízí plný nebo nulový přístup. Úrovně přístupu nelze nastavit podle uživatele. Pokud uživatel s plným přístupem změní v definici tisku jedno malé nastavení, ovlivní to všechny tiskové úlohy a v důsledku toho může docházet k chybám.

Partnerství

Mýtus: Vztah TEKLYNX k Microsoft není tak silný jako v případě našich konkurentů.

Pravda: TEKLYNX je v současnosti jediným vydavatelem etiketovacího softwaru, který si ponechává status Microsoft Front Runner a rovněž uzavřel Gold Certified Partnership. Upozorňujeme, že jde o partnerství, což znamená, že úzce spolupracujeme na vytváření řešení, které uspokojí potřeby našich zákazníků; nejsme závislí na tom, zda Microsoft vyvine řešení za nás - jak je tomu v případě ostatních softwarových společností.

Jednou z mnoha výhod tohoto partnerství je přístup k nejnovějším technologiím. D9ky tomu můžeme ovladače rozvíjet tak, jak se nové technologie dostávají na trh a držet krok s požadavky trhu. Když jsou aktuální ovladače tiskáren TEKLYNX, je aktuální i váš systém. Díky tomuto partnerství získáváme také řadu zkušeností, a to nám pomáhá, abychom našim zákazníkům nabídli co nejlepší servis. Naše partnerství s Microsoft nás ve světě inovací posunuje kupředu. Máme schopnost být při hledání řešení každodenních potřeb našich zákazníků kreativnější.

Závěr

Ve výsledku je vše o potřebách našich zákazníků. TEKLYNX neustále pracuje na nacházení a rozvíjení těch nejlepších řešení. Můžete si být jisti, že software a ovladače tiskáren, které získáte od TEKLYNX, jsou té nejvyšší kvality. Existuje důvod, proč je mottem TEKLYNX „Stanovíme standard“, protože to je přesně to, co děláme. Žádný jiný tvůrce etiketovacího softwaru nemůže říct to stejné.

Kompletní seznam našich ovladačů tiskáren naleznete na www.teklynx.com/drivers.

Chcete-li získat více informací o našich produktech a řešeních TEKLYNX, kontaktujte naši kancelář ve vašem regionu.

Copyright 2014 Teklynx Newco SAS. Všechna práva vyhrazena. Tento dokument slouží pouze k informačním účelům. Technické údaje produktu se pravděpodobně změní. TEKLYNX, CODESOFT a SENTINEL jsou registrované ochranné známky Teklynx Newco SAS. Názvy ostatních zde uvedených produktů nebo společností mohou být ochrannými známkami příslušných majitelů.