Průvodci aktivací softwaru

Po instalaci produktu vás procesem aktivace provede průvodce. Režimy aktivace, které jsou k dispozici, závisí na tom, jakou verzi produktu máte, a jsou podrobně popsány v Pokynech k aktivaci níže.

Pokud potřebujete přesunout licenci na jiný počítač, průvodce vám umožní provést deaktivaci softwaru a jeho opětovnou aktivaci na jiném počítači. Pokyny níže představují průvodce používané k aktivaci, aktualizaci/upgradu a transferu licence.

Chcete-li provést aktivaci softwaru přes naši webovou stránku, přejděte na: www.teklynx.com/nsp

Musíte zadat informace o uživateli licence a sériové číslo produktu, heslo a uživatelský kód, abyste získali kódy k ověření licence a její instalaci.

Tyto kódy je třeba následovně zadat do průvodce aktivací softwaru.

Pro více podrobností si stáhněte relevantního Průvodce aktivací pro daný produkt. Tyto dokumenty jsou k dispozici pouze v angličtině a francouzštině..

Verze produktu Průvodce aktivací

CODESOFT 2019

LABELVIEW 2019

LABEL MATRIX 2019

PRINT MODULE 2019

SENTINEL 2019

LABEL ARCHIVE 2019

Stáhnout tohoto průvodce

CODESOFT 2018

LABELVIEW 2018

LABEL MATRIX 2018

PRINT MODULE 2018

SENTINEL 2018

LABEL ARCHIVE 2018

Stáhnout tohoto průvodce

CODESOFT 2015

LABELVIEW 2015

LABEL MATRIX 2015

PRINT MODULE 2015

SENTINEL 2015

LABEL ARCHIVE 2015

Stáhnout tohoto průvodce

CODESOFT 2014

LABELVIEW 2014

LABEL MATRIX 2014

PRINT MODULE 2014

SENTINEL 2014

LABEL ARCHIVE 2014

Stáhnout tohoto průvodce

CODESOFT 2012

LABELVIEW 2012

LABEL MATRIX 2012

PRINT MODULE 2012

SENTINEL 2012

LABEL ARCHIVE 2012

BACKTRACK 2012

TEKLYNX CENTRAL 4.x

Stáhnout tohoto průvodce

CODESOFT 10

LABELVIEW 10

SENTINEL 10

LABEL ARCHIVE 10

Stáhnout tohoto průvodce

CODESOFT 9,10

LABELVIEW 9

LABELVIEW 8,60

LABEL MATRIX 8,70

LABEL MATRIX 8,60

SENTINEL 6,1

BACKTRACK 7,0

LABEL ARCHIVE SERVER 3.30

Stáhnout tohoto průvodce