Licenční možnosti

CODESOFT 2019, PRINT MODULE 2019, SENTINEL 2019, LABELVIEW 2019, LABEL MATRIX 2019

V EMEA oblasti jsou dostupné 4 typy licencí s podmínkami uvedenými níže- Když si objednáváte produkt, musíte specifikovat typ licence, kterou požadujete. Pro více informací, prosím kontaktujte svého distributora TEKLYNXU.

TYP LICENCE

LICENČNÍ PODMÍNKY

Trvalá nebo předplatné

Software online

Dostupné pro všechny verze produktové řady 2019
- Trvalé Připojení k internetu je požadováno při používání softwaru.
- 7 licenčních převodů* je možno provést.
- Je-li licencovaný počítač poškozen, ztracen či ukraden, licenci lze reaktivovat maximálně čtyřikrát.. Současné používání licence na 2 či více počítačích je porušením licenční smlouvy k softwaru.

Hardware

Dostupné pro všechny verze produktové řady 2019 kromě VM produktů
- Volný USB port je požadován.
- Software bude fungovat pouze, je-li připojen hardwarový klíč.
- Je-li hardwarový počítač poškozen, ztracen či ukraden, licenci je již neplatná.
- Potřebujete-li LPT licenci, kontaktuje nás

Platinový softwareDostupné pro všechny verze produktové řady 2019
- Internetové připojení se vyžaduje pro spuštění softwaru.
- Internetové připojení se nevyžaduje pro používání softwaru.
- 7 licenčních převodů* je možno provést.
- Je-li licencovaný počítač poškozen, ztracen či ukraden, licenci lze reaktivovat maximálně čtyřikrát.. Současné používání licence na 2 či více počítačích je porušením licenční smlouvy k softwaru.

Pouze předplatné

Software offlineDostupné pro všechny verze produktové řady 2019
- Internetové připojení se požaduje pro používání softwaru.
- 5 licenčních převodů* je možno provést během každého období předplatného.
- Je-li licencovaný počítač poškozen, licenci lze reaktivovat pod podmínkou, že nedošlo ke zneužití softwaru.
- Současné používání licence na 2 či více počítačích je porušením licenční smlouvy k softwaru.


* Licenční převod znamená, že dobrovolně přesouváte licenci z jednoho počítače na druhý a používáte integrovaný nástroj License Manager.