TEKLYNX pracuje pro široké spektrum různých odvětví

TEKLYNX poskytuje software pro značení čárovými kódy organizacím z různých odvětví, aby jim pomohl automatizovat a zjednodušit procesy značení.  Tým společnosti TEKLYNX identifikoval potřebu společností dodržovat nařízení daných v jejich odvětvích a mít kontrolu v ověřeném prostředí. Společnost TEKLYNX rovněž vyvinula software pro řešení specifických federálních předpisů spojených se značením v biologických vědách a chemickém průmyslu.  Dozvěďte se více o tom, jak může TEKLYNX pomoci Vaší organizaci splnit požadavky specifické pro Vaše odvětví.

Procházet všechna odvětví

TEKLYNX Vám může pomoci najít ŘEŠENÍ, které bude splňovat VAŠE POTŘEBY.

Vyžádejte si RFP/RFQ
TEKLYNX Central barcode design software

TEKLYNX CENTRAL

TEKLYNX CENTRAL nabízí koordinované udělování licencí u všech Vašich aplikací TEKLYNX. To umožňuje administraci všech uživatelů napříč organizací z jediného zdroje.


TEKLYNX Central CFR - 21 cfr part 11 compliant

TEKLYNX CENTRAL CFR

TEKLYNX CENTRAL CFR nabízí koordinované udělování 21 cfr part 11 licencí u všech Vašich aplikací TEKLYNX. To umožňuje administraci všech uživatelů napříč organizací z jediného zdroje.


TEKLYNX Central GHS compliance software

TEKLYNX CENTRAL GHS

TEKLYNX CENTRAL GHS spojuje osvědčené funkce TEKLYNXU, jako je návrh a tisk štítků, zabezpečení a aplikace pro sledování, do jednoho jediného GHS řešení. To Vám pomůže spravovat uživatele, kteří mají ve Vašem podniku na starosti značení, licence a instalace z jednoho rozhraní.

Letectví

Letectví a obrana
Schopnost dělat kritická rozhodnutí na základě faktů je v tomto průmyslu velmi důležité. TEKLYNX podniková řešení umožňují centralizovanou správu, přesné sledování a plnou automatizaci procesu značení. Tím vybavuje zaměstnance veškerými informacemi, které potřebují pro sebejisté rozhodování. Splňte s TEKLYNXEM jedinečné požadavky dodavatelského řetězce... + Dozvědět se více


automobilový průmysl

Automobilový průmysl
V průmyslu, ve kterém je historicky dán vysoký standard kvality produkce a procesů odesílání výrobků, je nezbytné, aby značení bylo konzistentní a přesné. Od tvorby štítků, které jsou v souladu s nařízeními, ke značení částí a jejich příjmu - software TEKLYNX Vám pomůže zefektivnit výrobní proces, zvýšit produktivitu a snížit náklady... + Dozvědět se více


chemický

Chemický a ropný průmysl/GHS
Tvorba přesných a bezpečných štítků je zcela nezbytná při manipulaci s chemickými látkami. TEKLYNX navrhl podnikové řešení speciálně pro chemický průmysl. Toto řešení umožňuje společnostem, aby splňovaly GHS požadavky (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals) bez toho, aniž by musely používat několik systémů. TEKLYNX poskytuje detailní sledování aktivit v rámci značení, které lze také auditovat, čímž pomáhá zachovat si kontrolu nad Vaším prostředím... + Dozvědět se více


Consumer Goods

Spotřební zboží
Zákazníci neustále mění svůj názor a konkurence stále přibývá. TEKLYNX poskytuje software pro značení s cílem zlepšit efektivitu a zvýšit produktivitu a pomáhá Vám starat se o Vaše zákazníky. Své výrobky musíte do regálů dostat včas a tak, abyste splnili očekávání zákazníka - pomůžeme Vám toho dosáhnou integrací do Vašich stávajících systémů a automatizací Vašich složitých procesů značení... + Dozvědět se více


Elektronika

Elektronika
Nekonečné možnosti na trhu s elektronikou mají jedno společné: všechny vyžadují přesné značení produktů. TEKLYNX poskytuje různé šablony a formáty štítků s cílem zajistit to, že budete mít ten správný štítek ve správný čas, ať už pracujete s jakýmkoliv produktem. Snižte s TEKLYNXEM náklady a množství chyb... + Dozvědět se více


Energetika

Energetika
Vzhledem k nestálosti a výkyvech v poptávce v tomto odvětví je důležité určit priority procesů, které můžete řídit. Software pro značení TEKLYNX toto umožňuje. Náš software může být nakonfigurován pro jakékoliv prostředí - jednoduché či složité. Může také automatizovat celý proces značení a minimalizovat tak chyby. Převezměte s TEKLYNXEM kontrolu nad nestálým prostředím... + Dozvědět se více


Potravinový a nápojový průmysl

Potravinový a nápojový průmysl
Požadavky na značení v FAB odvětví (Food & Beverage) mohou být často složité a mohou se lišit produkt od produktu. TEKLYNX rozumí Vašim jedinečným požadavkům a poskytuje softwarové produkty, které pomáhají zjednodušit celý proces značení, který začíná u navrování štítků. Ať už jsou Vaše procesy značení složité či jednoduché, s TEKLYNXEM můžete virtuálně splnit jakékoliv požadavky na dodržování nařízení v potravinářském průmyslu... + Dozvědět se více


Vláda
Systémy pro automatický sběr dat pro vládní agentury vyžadují přesné značení. S TEKLYNX softwarem pro značení čárovými kódy mohou vládní dodavatelé dodržovat identifikační požadavky na položky spadající pod majetek armády, který je vyroben, skladován a vydáván Ministerstvu obrany … + Dozvědět se více


Zdravotnictví

Zdravotnictví
Po celá léta pracoval TEKLYNX software pro značení čárovými kódy v zákulisí zdravotnictví a pomáhal odvětví, které pomáhá dalším. Od štítků na léky přes sledování ID pacientů a přehled nad inventářem poskytuje TEKLYNX software spolehlivost a flexibilitu potřebnou pro práci s kriticky důležitými daty ve zdravotnictví... + Dozvědět se více


Biologické vědy

Biologické vědy
TEKLYNX chápe to, že organizace pohybující se v oblasti biologických věd čelí jedinečným nařízením týkajících se jejich procesů značení. Zavazujeme se pomáhat těmto organizacím dosáhnout souladu s těmito nařízeními. Naše podnikové řešení navržené speciálně k tomu, aby pomáhalo organizacím pohybujícím se v oblasti biologických věd dodržovat nařízení 21 Code of Federal Regulations (CFR) Part 11, se hladce integruje do celého prostředí regulovaných podniků a je extrémně konfigurovatelné... + Dozvědět se více


Výroba
Pro úspěch každé výrobní operace je nezbytné přesně identifikovat zboží, které je vyráběno. Od paletových štítků přes štítky na kartonové krabice, a přepravní štítky pro prodejce zboží - softwarové řešení TEKLYNX může splnit požadavky na identifikační štítky jakéhokoliv výrobního závodu... + Dozvědět se více


Maloobchod
TEKLYNX nabízí řadu softwarových řešení pro návrh a tisk produktových cenovek a štítků pro přepravu, které jsou v souladu s požadavky na čárové kódy a požadavky na značení v maloobchodě. S našimi flexibilními a konfigurovatelnými řešeními se snadno můžete přizpůsobit změnám v požadavcích na značení produktů... + Dozvědět se více


Lodní doprava

Odeslání a příjem zboží
Hledáte vysoce výkonné řešení pro návrh a tisk štítků, které lze těsně provázat se stávajícími podnikovými systémy? TEKLYNX software poskytuje kompletní řešení s širokým spektrem identifikace, sledování a mobilní produkty, které umožňují dohledatelnost napříč celým dodavatelským řetězcem. Náš software Vám umožňuje udržovat vysokou produktivitu, snižovat množství chyb a zvyšovat ROI... + Dozvědět se více


Výroba technologií
V revolučním odvětví je důležité být pohotový a udržovat krok se změnami. TEKLYNX software pro značení poskytuje možnosti konfigurovat a integrovat se stávajícími systémy, čímž pomáhá zajistit přesnost značení po celém světě. Rostoucí náklady spojené s řízením a změny počasí s TEKLYNXEM... + Dozvědět se více


Přeprava

Doprava a logistika
Ať už se jedná o jakoukoliv příčinu, nejnákladnější situace, které se objevují v dopravních a logistických společnostech, jsou procesy zpomalení či odstávky. TEKLYNX se zavazuje poskytovat řešení pro značení, které se integruje s Vašimi stávajícími systémy a je dostatečně flexibilní na to, aby Vám poskytlo štítek, který potřebujete ve chvíli, kdy ho opravdu potřebujete. Ať s TEKLYNXEM Vaše procesy hladce běží a Vaše výrobky putují k zákazníkům... + Dozvědět se více