Letectví a obrana

Splňte s TEKLYNX softwarem pro UID značení specifické požadavky dodavatelského řetězce.

Schopnost dělat kritická rozhodnutí na základě faktů je v tomto průmyslu velmi důležité. TEKLYNX podniková řešení umožňují centralizovanou správu, přesné sledování a plnou automatizaci procesu značení. Tím vybavuje zaměstnance veškerými informacemi, které potřebují pro sebejisté rozhodování.

Zjistěte, jak se TEKLYNX hodí do Vašeho odvětví:

Request Price

Centralizovaná správa, přesné sledování a plná automatizace procesu značení pomáhá zajistit soulad s normami danými pro dané odvětví.

Aplikace

  • UID (Unique Identifier) pro značení majetku
  • Sběr dat pro registr UID
  • Identifikace částí letadel
  • Dodržování předpisů pro mezinárodní leteckou dopravu a letecký průmysl