Đã có trình điều khiển máy in mới – Zebra ZPL

06 三月 2018

TEKLYNX đã phát hành các trình điều khiển máy in mới cho những mẫu máy in sau đây. Quý vị có thể tải chúng về từ DSP (Driver Service Pack).

Lưu ý: Hãy kiểm tra tính tương thích của trình điều khiển máy in với phần mềm ghi nhãn của quý vị. Tính tương thích có thể được kiểm tra trên DSP trước khi quý vị tải về trình điều khiển.

Tải về từ DSP ngay.

Gia đình ZEBRA

ZEBRA iMZ220 ZPL
ZEBRA iMZ320 ZPL

ZEBRA ZQ510 ZPL
ZEBRA ZQ520 ZPL

ZEBRA QLn220 ZPL
ZEBRA QLn320 ZPL

ZEBRA ZD620 ZPL (203dpi)
ZEBRA ZD620 ZPL (300dpi)

ZEBRA ZD420 ZPL (203dpi)
ZEBRA ZD420 ZPL (300dpi)

ZEBRA ZQ310 ZPL

ZEBRA ZQ320 ZPL

  • Đối tác Thân thiết Xem tất cả Đối tác
  • Đối tác Vàng được Chứng nhận bởi Microsoft
  • Đối tác Vàng của Oracle